Aankondiging van een opdracht: Levering aanhangwagen voor personenvervoer - Staatsbosbeheer

Knoppenbalk

 • Terug
 • Vragen en antwoorden downloaden als

Vragen en antwoorden over de aanbesteding

Resultaten: 1 - 8 van 8

  • Show Div Vraag 1: In deze paragraaf benoemt u dat opdrachtnemer per ommegaande (binnen 7 dagen) bewijsmiddelen dient aan te leveren. Een vriendelijk verzoek om een redelijke termijn te bieden voor het verkrijgen van de documenten.

   • Termijn wordt met 3 dagen verlengt. Bewijsstukken dienen binnen 10 dagen te zijn ingediend, zie Aanbestedingsleidraad herzien NvI paragraaf 3.4.
   • Categorie: Bestek/beschrijvend document
   • Datum: 02-02-2017
   • Betreft: Par. 3.4, pag. 15
   • Nota van Inlichtingen: Nota van Inlichtingen 2017-02-02-1

   Show Div Vraag 1: In deze paragraaf benoemt u dat opdrachtnemer per ommegaande (binnen 7 dagen) bewijsmiddelen dient aan te leveren. Een vriendelijk verzoek om een redelijke termijn te bieden voor het verkrijgen van de documenten.

   Termijn wordt met 3 dagen verlengt. Bewijsstukken dienen binnen 10 dagen te zijn ingediend, zie Aanbestedingsleidraad herzien NvI paragraaf 3.4.
   • Categorie: Bestek/beschrijvend document
   • Datum: 02-02-2017
   • Betreft: Par. 3.4, pag. 15
   • Nota van Inlichtingen: Nota van Inlichtingen 2017-02-02-1
  • Show Div Vraag 2: Hoewel inschrijver begrip kan opbrengen voor (fatale) termijnen en nakoming van contractuele verplichtingen verzoekt zij u er mee in te stemmen dat er een ingebrekestelling vooraf gaat aan het inroepen van de aan u toekomende rechten in geval van verzuim. Bent u hiertoe bereid?

   • Wordt niet gehonoreerd. Reden: de opdracht wordt deels gesubsidieerd. De eisen van de subsidieverstrekker zijn strikt aangaande termijnen en contractuele afspraken. Het directe gevolg van niet nakoming van contractuele afspraken is dat de opdrachtgever de subsidie niet zal verkrijgen. Bij het niet verkrijgen van de subsidie loopt de opdrachtgever directe financiële schade op. De genoemde termijnen zijn dan ook uitdrukkelijk 'fatale' termijnen.
   • Categorie: Contractvoorwaarden
   • Datum: 02-02-2017
   • Betreft: Artikel 3.2
   • Nota van Inlichtingen: Nota van Inlichtingen 2017-02-02-1

   Show Div Vraag 2: Hoewel inschrijver begrip kan opbrengen voor (fatale) termijnen en nakoming van contractuele verplichtingen verzoekt zij u er mee in te stemmen dat er een ingebrekestelling vooraf gaat aan het inroepen van de aan u toekomende rechten in geval van verzuim. Bent u hiertoe bereid?

   Wordt niet gehonoreerd. Reden: de opdracht wordt deels gesubsidieerd. De eisen van de subsidieverstrekker zijn strikt aangaande termijnen en contractuele afspraken. Het directe gevolg van niet nakoming van contractuele afspraken is dat de opdrachtgever de subsidie niet zal verkrijgen. Bij het niet verkrijgen van de subsidie loopt de opdrachtgever directe financiële schade op. De genoemde termijnen zijn dan ook uitdrukkelijk 'fatale' termijnen.
   • Categorie: Contractvoorwaarden
   • Datum: 02-02-2017
   • Betreft: Artikel 3.2
   • Nota van Inlichtingen: Nota van Inlichtingen 2017-02-02-1
  • Show Div Vraag 3: Kunt u dit artikel wederkerig maken?

   • Zie aanbestedingsleidraad § 4.9 (Intellectueel) eigendom.
   • Categorie: Contractvoorwaarden
   • Datum: 02-02-2017
   • Betreft: Artikel 8
   • Nota van Inlichtingen: Nota van Inlichtingen 2017-02-02-1

   Show Div Vraag 3: Kunt u dit artikel wederkerig maken?

   Zie aanbestedingsleidraad § 4.9 (Intellectueel) eigendom.
   • Categorie: Contractvoorwaarden
   • Datum: 02-02-2017
   • Betreft: Artikel 8
   • Nota van Inlichtingen: Nota van Inlichtingen 2017-02-02-1
  • Show Div Vraag 4: Mag inschrijver volstaan met het op uw eerste verzoek ter hand stellen van haar verzekeringscertificaat in plaats van de polis waaruit het verzekerde bedrag blijkt?

   • Dit is toegestaan, tenzij deze niet voldoet aan de in de ARIV 2016 artikel 19 genoemde bepalingen.
   • Categorie: Contractvoorwaarden
   • Datum: 02-02-2017
   • Betreft: Artikel 19.2
   • Nota van Inlichtingen: Nota van Inlichtingen 2017-02-02-1

   Show Div Vraag 4: Mag inschrijver volstaan met het op uw eerste verzoek ter hand stellen van haar verzekeringscertificaat in plaats van de polis waaruit het verzekerde bedrag blijkt?

   Dit is toegestaan, tenzij deze niet voldoet aan de in de ARIV 2016 artikel 19 genoemde bepalingen.
   • Categorie: Contractvoorwaarden
   • Datum: 02-02-2017
   • Betreft: Artikel 19.2
   • Nota van Inlichtingen: Nota van Inlichtingen 2017-02-02-1
  • Show Div Vraag 5: U geeft aan dat de aanhangwagen voor 3 juli 2017 opgeleverd dient te worden. Volgens de planning vindt de definitieve gunning plaats op 17 maart 2017. Dit houdt in dat de maximale looptijd voor dit project 15 weken is. Onze ervaring is dat een dergelijk project meer looptijd vergt gezien de complexiteit van de aanhangwagen. Wij verzoeken u daarom de levering uit te stellen naar het einde van dit jaar.

   • Wegens eisen van de subsidieverstrekker heeft de opdrachtgever weinig ruimte om de looptijd te verruimen. Opdrachtgever verruimt looptijd met het maximale wat zij ter beschikking heeft. Datum voor oplevering wordt bijgesteld naar uiterlijk 15 augustus 2017.
   • Categorie: Eisen en criteria
   • Datum: 02-02-2017
   • Betreft: Bijlage 11: PKV-matrix - Kwaliteitscriteria 1
   • Nota van Inlichtingen: Nota van Inlichtingen 2017-02-02-1

   Show Div Vraag 5: U geeft aan dat de aanhangwagen voor 3 juli 2017 opgeleverd dient te worden. Volgens de planning vindt de definitieve gunning plaats op 17 maart 2017. Dit houdt in dat de maximale looptijd voor dit project 15 weken is. Onze ervaring is dat een dergelijk project meer looptijd vergt gezien de complexiteit van de aanhangwagen. Wij verzoeken u daarom de levering uit te stellen naar het einde van dit jaar.

   Wegens eisen van de subsidieverstrekker heeft de opdrachtgever weinig ruimte om de looptijd te verruimen. Opdrachtgever verruimt looptijd met het maximale wat zij ter beschikking heeft. Datum voor oplevering wordt bijgesteld naar uiterlijk 15 augustus 2017.
   • Categorie: Eisen en criteria
   • Datum: 02-02-2017
   • Betreft: Bijlage 11: PKV-matrix - Kwaliteitscriteria 1
   • Nota van Inlichtingen: Nota van Inlichtingen 2017-02-02-1
  • Show Div Vraag 6: In bijlage 3 punt 2.7.16 wordt gesteld dat de bovenbouw aan de klimaateisen moet voldoen als de benedenverdieping. Dit is niet haalbaar. De afdichting is mogelijk door middel van oprolbare windschermen welke doorzichtig zijn en het zicht enigszins niet belemmerd.

   • Opdrachtgever zal deze eis blijven handhaven waar het versoepelen of het laten vervallen van de eis afbreuk doet aan het comfort van de excursie deelnemers. De eis is functioneel gesteld waar opdrachtgever dit kenmerkt als een probleem, ervan uitgaande dat u de expertise heeft en met creativiteit toch een oplossing heeft om aan deze eis te voldoen. Het construeren van de boven verdieping betreft tevens een onderdeel van het plan van aanpak. Indien u risico’s ziet kan u dit hier aangeven, met eventuele oplossing en gevolgen met betrekking tot de minimumeis.
   • Categorie: Eisen en criteria
   • Datum: 02-02-2017
   • Betreft: klimaat beheersing 2e verdieping
   • Nota van Inlichtingen: Nota van Inlichtingen 2017-02-02-1

   Show Div Vraag 6: In bijlage 3 punt 2.7.16 wordt gesteld dat de bovenbouw aan de klimaateisen moet voldoen als de benedenverdieping. Dit is niet haalbaar. De afdichting is mogelijk door middel van oprolbare windschermen welke doorzichtig zijn en het zicht enigszins niet belemmerd.

   Opdrachtgever zal deze eis blijven handhaven waar het versoepelen of het laten vervallen van de eis afbreuk doet aan het comfort van de excursie deelnemers. De eis is functioneel gesteld waar opdrachtgever dit kenmerkt als een probleem, ervan uitgaande dat u de expertise heeft en met creativiteit toch een oplossing heeft om aan deze eis te voldoen. Het construeren van de boven verdieping betreft tevens een onderdeel van het plan van aanpak. Indien u risico’s ziet kan u dit hier aangeven, met eventuele oplossing en gevolgen met betrekking tot de minimumeis.
   • Categorie: Eisen en criteria
   • Datum: 02-02-2017
   • Betreft: klimaat beheersing 2e verdieping
   • Nota van Inlichtingen: Nota van Inlichtingen 2017-02-02-1
  • Show Div Vraag 7: In uw omschrijving bijlage 3 punt 2.9 klimatologische eisen heeft u het over HR +++ glas. Dit lijkt ons in de constructie van het voertuig een te hoge eis tov de overige constructie. HR +++ is niet een te gebruiken produkt voor deze bouw. Ons voorstel is dan ook een maximaal HR + glas en of veiligheids glas toe te passen.

   • Deze eis wordt veranderd in (zie ook aangepast bijlage 3 Programma van eisen): ‘’Raampartijen dienen voorzien te zijn van hoge rendement veiligheidsbeglazing met ten minste een isolatie waarde die voldoet aan HR+.’’ De opdrachtgever blijft van mening dat een hogere isolatie waarde bijdraagt aan zowel de klimaateisen en aan het reduceren van het dB(a) in de wagen. Om de wens voor HR +++ toch te behouden, wordt de beste PKV-matrix met één extra kwaliteitscriterium aangevuld. Hierdoor zal de isolatie waarde van de beglazing mee tellen in de kwaliteit van de inschrijving. Inschrijvers kunnen dan ook een fictieve korting scoren op het gebied van isolatiewaarde van de beglazing. Zie aangepaste bijlage 11: beste PKV-matrix.
   • Categorie: Eisen en criteria
   • Datum: 02-02-2017
   • Betreft: HR +++
   • Nota van Inlichtingen: Nota van Inlichtingen 2017-02-02-1

   Show Div Vraag 7: In uw omschrijving bijlage 3 punt 2.9 klimatologische eisen heeft u het over HR +++ glas. Dit lijkt ons in de constructie van het voertuig een te hoge eis tov de overige constructie. HR +++ is niet een te gebruiken produkt voor deze bouw. Ons voorstel is dan ook een maximaal HR + glas en of veiligheids glas toe te passen.

   Deze eis wordt veranderd in (zie ook aangepast bijlage 3 Programma van eisen): ‘’Raampartijen dienen voorzien te zijn van hoge rendement veiligheidsbeglazing met ten minste een isolatie waarde die voldoet aan HR+.’’ De opdrachtgever blijft van mening dat een hogere isolatie waarde bijdraagt aan zowel de klimaateisen en aan het reduceren van het dB(a) in de wagen. Om de wens voor HR +++ toch te behouden, wordt de beste PKV-matrix met één extra kwaliteitscriterium aangevuld. Hierdoor zal de isolatie waarde van de beglazing mee tellen in de kwaliteit van de inschrijving. Inschrijvers kunnen dan ook een fictieve korting scoren op het gebied van isolatiewaarde van de beglazing. Zie aangepaste bijlage 11: beste PKV-matrix.
   • Categorie: Eisen en criteria
   • Datum: 02-02-2017
   • Betreft: HR +++
   • Nota van Inlichtingen: Nota van Inlichtingen 2017-02-02-1
  • Show Div Vraag 8: In verband de gewenste levertijd is ons verzoek om de gunning opdracht zo veel mogelijk te vervroegen. Bestaat deze mogelijkheid ?

   • Opdrachtgever is zich bewust van de krappe levertijden. Echter zijn zij gebonden aan minimaal te hanteren termijnen. De termijnen zoals opgenomen in de planning kunnen dan ook niet worden vervroegd. Wel heeft de aanbestedende dienst de opleverdatum aangepast, zie antwoord vraag 1.
   • Categorie: Planning
   • Datum: 02-02-2017
   • Betreft: Tijdsduur planning
   • Nota van Inlichtingen: Nota van Inlichtingen 2017-02-02-1

   Show Div Vraag 8: In verband de gewenste levertijd is ons verzoek om de gunning opdracht zo veel mogelijk te vervroegen. Bestaat deze mogelijkheid ?

   Opdrachtgever is zich bewust van de krappe levertijden. Echter zijn zij gebonden aan minimaal te hanteren termijnen. De termijnen zoals opgenomen in de planning kunnen dan ook niet worden vervroegd. Wel heeft de aanbestedende dienst de opleverdatum aangepast, zie antwoord vraag 1.
   • Categorie: Planning
   • Datum: 02-02-2017
   • Betreft: Tijdsduur planning
   • Nota van Inlichtingen: Nota van Inlichtingen 2017-02-02-1

Vragen zoeken

En/of filter op:

 1. Categorie
  1. (1)
  2. (3)
  3. (3)
  4. (1)
 1. Gepubliceerd in
  1. (8)
  2. (0)
  3. (0)
  4. (0)
  5. (0)
  6. (0)
  7. (0)


Zoeken

Zoek formulier

Service