Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie: Proefproject Laadinfrastructuur Noord-Brabant: ‘De Brabantse aanpak’ (fase A2) - Provincie Noord-Brabant

Samenvatting

 1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding
 1. Aanbestedende Dienst Provincie Noord-Brabant
 2. Naam opdracht Proefproject Laadinfrastructuur Noord-Brabant: ‘De Brabantse aanpak’ (fase A2)
 3. Omschrijving

  Elektrisch rijden heeft afgelopen jaar een grote groei laten zien. De noodzaak voor verdere ontwikkeling en realisatie van slimme publiek toegankelijke laadinfrastructuur is bij E-rijders, gemeenten en netbeheerders afgelopen jaar toegenomen.

  Op 18 juni 2013 hebben GS ingestemd met een strategische samenwerking met Enexis om in een proefproject 600 publieke laadpunten voor elektrische auto's in Brabant realiseren. Doel van de pilot is het gefaseerd verbeteren van de business case voor publieke laadinfrastructuur en slim laden. Met de pilot zet Brabant in op het behouden en versterken van haar internationale koploperspositie voor EV en een elektriciteitsnet dat is voorbereid op de transitie naar lokale duurzame energie. De pilot brengt de netbeheerder in positie om hiervoor de nodige innovaties en kostenreductie in de laadpalen door te voeren, samen met marktpartijen.

  Fase A2 is de tweede fase in de pilot waar wij, net als in fase A1, het eigenaarschap voor laadinfrastructuur ambiëren. Wij doen dit om innovaties van Enexis en gemeentelijke werkprocessen in de praktijk te kunnen helpen implementeren en valoriseren. In Fase B (300 laadpunten) beogen we het eigenaarschap voor nieuwe laadpunten over te laten aan marktpartijen.

  Fase A2: 155 (max. 200) publieke laadpalen, implementatie vanaf eind 2014
  • verdere innovaties aan de paal:
  o free choice supplier: de e-rijder bepaalt via zijn service provider bij welke energieleverancier zijn stroom vandaan komt, in plaats van dat de operator /eigenaar van de laadpaal de energieleverancier bepaalt;
  o dubbele uitvoering (twee laadpunten in 1 laadpaal die met een kleine goedkope aansluiting op het net is aangesloten).
  • verder stroomlijnen proces van aanvraagverwerking;
  • één arbeidsgang voor plaatsen laadpaal, aansluiten en inrichten parkeervak;
  • aanhaken meer Brabantse gemeenten (plaatsen op basis van samenwerkingsovereenkomst);
  • Enexis, het rijk, provincie en gemeenten investeren samen. De provincie is eigenaar.

  Marktconsultatie
  Voorafgaande aan deze aanbesteding (februari/maart 2014) is een marktconsultatie uitgevoerd. Het marktconsultatiedocument en het bijbehorende Verslag marktconsultatie zijn toegevoegd als bijlagen bij dit Beschrijvend document (en daarnaast tevens eerder gepubliceerd via www.tenderned.nl).

  De aanbestedingsprocedure ten behoeve van deze Europese aanbesteding betreft het voornemen van de Provincie om een raamcontract te sluiten met één partij ten behoeve van de levering, plaatsing en aansluiting, beheer en onderhoud van laadobjecten en inrichting van het parkeervak. Deze laatste activiteit wordt verricht tenzij de betreffende gemeente geen gebruik wenst te maken van dit aanbod.

  De scope wordt onderverdeeld in een viertal hoofdactiviteiten (onderdelen):
  1. Levering van het oplaadobject;
  2. Plaatsing en aansluiting van het laadobject;
  3. Inrichting van het parkeervak (af te nemen door gemeente, tenzij de betreffende gemeente geen gebruik wenst te maken van dit aanbod);
  4. Beheer en onderhoud van het oplaadobject.

  Voor de vier hoofdactiviteiten zijn separate PvE’s (Programma’s van Eisen) opgesteld welke als bijlagen (E t/m H) zijn toegevoegd bij het Beschrijvend document.

  Zie verder de aanbestedingsstukken.

  Planning:
  Vrijdag 6 juni 2014: Aankondiging van de aanbesteding verzonden naar www.tenderned.nl
  Woensdag 25 juni 2014: Uiterlijke inleverdatum van vragen naar aanleiding van het beschrijvend document; 12.00 uur
  Woensdag 2 juli 2014: Publicatie nota van inlichtingen naar aanleiding van de vragen
  Woensdag 9 juli 2014: Indien van toepassing: uiterlijke inleverdatum van vragen naar aanleiding van de 1ste nota van inlichtingen; 12.00 uur
  Woensdag 16 juli 2014: Indien van toepassing: publicatie 2de nota van inlichtingen naar aanleiding van de vragen
  Woensdag 23 juli 2014: Uiterste datum ontvangst inschrijvingen; 11.00 uur

Kenmerken

 1. Type publicatie Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties 14-02-2014 Vooraankondiging
  06-06-2014 Aankondiging van een opdracht
 1. Juridisch kader Aanbestedingswet 2012
 2. Type opdracht Leveringen
 3. Procedure Openbaar
 1. CPV-code 31000000-6 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  Noord-Brabant (NL41)

 1. Publicatiedatum 12-06-2014
 2. Sluitingsdatum 23-07-2014 12:00
 1. Aanvang opdracht
 2. Voltooiing opdracht
 1. Trefwoorden e-laadpalen, EV, e-rijders, elektrisch rijden, oplaadtoestellen
 1. TenderNed-kenmerk 32603
 2. Referentienummer C2135689
 3. PB/S nummer


Zoeken

Zoek formulier

Service