Aankondiging van een opdracht: Instelling van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) voor de inhuur van extern personeel - Omgevingsdienst Midden-Holland

Meldingen

Informatieve melding

U kunt zich digitaal inschrijven op deze aanbesteding op http://www.inhuurdeskodmh.nl.


Samenvatting

 1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding
 1. Aanbestedende Dienst Omgevingsdienst Midden-Holland
 2. Naam opdracht Instelling van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) voor de inhuur van extern personeel
 3. Omschrijving

  Tijdelijke inhuur van extern personeel verloopt via de inhuurdesk Omgevingsdienst Midden-Holland. De inhuurdesk is ingericht als een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) voor diverse categorieën:
  Administratief | Secretarieel
  ICT | Automatisering
  Beleidsadvies | Advies | Adviseur
  Z-Existing Contracts
  Bestuur | Management
  Techniek | Bouw | Onderhoud | Ontwerp
  Overheid: Buitendienst en Groenvoorziening
  Overheid: Burger- en publiekszaken
  Communicatie | Public Relations
  Z-Contract Management
  Faciliteit
  Financieel
  Inkoop
  Juridisch
  Onderwijs | Wetenschap | Cultuur
  Overheid: Openbare Orde en Veiligheid
  Opleidingen | Training
  Z-Payroll
  Personeelszaken (PZ) | Personeel & Organisatie (P&O)
  Overheid: Ruimtelijke Ordening, Milieu en Verkeer
  Overheid: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Overheid: Sport | Recreatie
  Overheid: Vergunningen

Kenmerken

 1. Type publicatie Aankondiging van een opdracht
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties Geen
 1. Juridisch kader Aanbestedingswet 2012
 2. Type opdracht Diensten
 3. Procedure Niet-openbaar
 1. CPV-code 75000000-6 Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  NEDERLAND (NL)

 1. Publicatiedatum 03-07-2017
 2. Sluitingsdatum 31-08-2017 18:00
 1. Aanvang opdracht
 2. Voltooiing opdracht
 1. Trefwoorden
 1. TenderNed-kenmerk 147156
 2. Referentienummer
 3. PB/S nummer 2017/S 128-261377


Zoeken

Zoek formulier

Service