Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren: Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden realisatie onderdoorgang Paterswoldseweg - ProRail B.V.

Samenvatting

 1. Aanbestedende Dienst ProRail B.V.
 2. Naam opdracht Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden realisatie onderdoorgang Paterswoldseweg
 3. Omschrijving

  Het object van aanbesteding betreft een overeenkomst op basis van de UAV-gc 2005 ten behoeve van (detail)ontwerp en realisatie van de vervanging van een huidig overweg door een onderdoorgang op de Paterswoldseweg te Groningen.

  Deze aanbesteding maakt deel uit van project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden; een project waarbij ProRail in samenwerking met I&M, provincie Groningen en Fryslân en de betrokken gemeentes een extra sneltrein per richting per uur wenst te realiseren tussen Groningen en Leeuwarden. Het creëren van de onderdoorgang Paterswoldseweg is een van de interventies die gaat bijdragen aan het realiseren van dit doel.
  De Paterswoldseweg is een hoofdroute in het stedelijk netwerk van Groningen zowel voor snel- als langzaam verkeer.De omgeving zorgt voor een veelvoud aan stakeholders. Voor het fietsverkeer is deze weg een belangrijke ader in de noord-zuid as. De spoorwegovergang Paterswoldseweg is een drukke overweg zowel voor snel- als langzaamverkeer. Ter plaatse van de spoorwegovergang kruist de Paterswoldseweg drie sporen.

  De scope is waar mogelijk functioneel beschreven. De scope omvat op hoofdlijnen onder meer de volgende elementen:
  1. Het realiseren van de onderdoorgang
  2. Het opheffen van de bestaande overweg
  3. Het aansluiten van de onderdoorgang op bestaande infrastructuur
  4. Het aansluiten van gewijzigde infra op bestaande of nieuwe (elektronische) systemen, welke benodigd zijn voor het faciliteren van railverkeer en gebruik van de onderdoorgang.

  Er dient in aanmerking te worden genomen dat het Werk in twee Opdrachtfasen (I en II) uiteenvalt. Dit in verband met verkrijging van een onherroepelijk Tracébesluit. De tweede opdrachtfase geschiedt onder de opschortende voorwaarde ofwel dat het Tracébesluit onherroepelijk is ofwel dat de Opdrachtgever voordien mededeling doet “go-besluit” vanuit de Stuurgroep Leeuwarden-Groningen. De tweede fase omvat met name de realisatie van de opdracht.

  Voor de uitvoering van dit project is een maximaal opdrachtbedrag ('plafondprijs') beschikbaar van € 17.100.000,- exclusief BTW.

  In deze aanbesteding maakt ProRail gebruik van de principes van Best Value procurement.

  Voor het contract ESGL Paterswoldseweg (PWW) zijn de volgende doelstellingen van toepassing.
  1. Maximale tevredenheid van de omgeving.
  2. Zo spoedig mogelijk in gebruik nemen van de onderdoorgang Paterswoldseweg voor langzaam en autoverkeer en de HOV-busbaan.
  3. Zo goed mogelijk waarborgen of verbeteren van de kwaliteit en de samenhang in het ontwerp zoals is omschreven in het vormgevingsdocument.
  4. Beheersing van raakvlakken en een Opdrachtnemer die maximaal rekening houdt met voorzienbare andere projecten.
  5. Maximale beperking van de gevolgen van Wijzigingen in het werk en het zo goed mogelijk inpassen van Wijzigingen in de opdracht.

  De einddatum van het contract is gelegen op 13 december 2020. Het project heeft echter de nadrukkelijke ambitie om eerder op te leveren en tracht hier middels de BV-methode invulling aan te geven.

Kenmerken

 1. Type publicatie Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties 13-09-2017 Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren
 1. Juridisch kader Aanbestedingswet 2012
 2. Type opdracht Werken
 3. Procedure Niet-openbaar
 1. CPV-code 45000000-7 Bouwwerkzaamheden
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  NEDERLAND (NL)

 1. Publicatiedatum 20-07-2016
 2. Sluitingsdatum 22-08-2016 12:00
 1. Aanvang opdracht 2-2-2017
 2. Voltooiing opdracht 13-12-2020
 1. Trefwoorden onderdoorgang, civiel
 1. TenderNed-kenmerk 109502
 2. Referentienummer S-P50580
 3. PB/S nummer 2016/S 140-254078


Zoeken

Zoek formulier

Service