Aankondiging van een gegunde opdracht: Raamovereenkomst voor het leveren van software licenties - Provincie Noord-Brabant

Samenvatting

 1. Aanbestedende Dienst Provincie Noord-Brabant
 2. Naam opdracht Raamovereenkomst voor het leveren van software licenties
 3. Omschrijving

  Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met één partij voor het leveren van licenties op het gebied van standaard software. Onder standaard software verstaan wij alle vrij in de markt verkrijgbare software, behalve maatwerksoftware. Onder licenties verstaan wij ook onderhoud, service, updates en eventuele abonnementen op upgrades van software op basis van koop of lease inclusief het service & onderhoud.
  De Provincie wil licenties verwerven, inclusief het onderhoud op de licenties, tegen een scherpe prijs. Zij houdt hierbij rekening met de total cost of ownership (tco).

  De Provincie wil per licentiepakket een licentiemodel dat bij de organisatie past. De Provincie wil steeds compliant zijn. De raamcontractant moet de Provincie desgevraagd kunnen adviseren over licenties, licentiemodellen en contractvormen die passen bij de behoeften van de
  provincie. De raamcontractant zorgt voor een vlotte afhandeling van bestellingen en administratieve zaken rondom de licenties en eventuele verlenging van onderhoud op de licenties. De Provincie wil hierbij ‘ontzorgd’ worden.

Kenmerken

 1. Type publicatie Aankondiging van een gegunde opdracht
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties 01-05-2017 Aankondiging van een opdracht
  01-06-2017 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
 1. Juridisch kader Aanbestedingswet 2012
 2. Type opdracht Leveringen
 3. Procedure Openbaar
 1. CPV-code 48000000-8 Software en informatiesystemen
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  Noord-Brabant (NL41)

  NEDERLAND (NL)

 1. Publicatiedatum 12-10-2017
 2. Sluitingsdatum 24-08-2017 14:00
 1. Aanvang opdracht
 2. Voltooiing opdracht
 1. Trefwoorden licenties, software
 1. TenderNed-kenmerk 140090
 2. Referentienummer C2207786
 3. PB/S nummer 2017/S 199-409342


Zoeken

Zoek formulier

Service