Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie: Contractnummer 324.20.02.RE Herinrichting N324 (Oss-Grave) - Provincie Noord-Brabant

Samenvatting

 1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding
 1. Aanbestedende Dienst Provincie Noord-Brabant
 2. Naam opdracht Contractnummer 324.20.02.RE Herinrichting N324 (Oss-Grave)
 3. Omschrijving

  De provincie Noord-Brabant is voornemens een opdracht te verstrekken voor de realisatie van het project ‘Herinrichting N324 (Oss-Grave)’. Dit project betreft de herinrichting van de N324 van de J.S. Thompsonbrug over de Maas bij Grave tot aan het viaduct van de kruisende A50 bij knooppunt Paalgraven (kilometer 10.317 tot kilometer 23.700).

  Hiertoe voert zij een aanbestedingsprocedure uit conform de Europese Openbare procedure van het ARW 2016 hoofdstuk 2 om een overeenkomst te sluiten. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
  De realisatie van de Herinrichting N324 (Oss - Grave) heeft tot doel om veiligheids-, leefbaarheids- en doorstromingsproblemen op te lossen.

Kenmerken

 1. Type publicatie Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties 26-06-2017 Aankondiging van een opdracht
 1. Juridisch kader ARW 2016 - Aanbestedingsreglement Werken 2016
 2. Type opdracht Werken
 3. Procedure Openbaar
 1. CPV-code 45233100-0 Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  Noordoost-Noord-Brabant (NL413)

 1. Publicatiedatum 12-10-2017
 2. Sluitingsdatum 14-11-2017 12:00
 1. Aanvang opdracht 5-2-2018
 2. Voltooiing opdracht 9-2-2022
 1. Trefwoorden Ontwerp, uitvoering., Engineer Construct, EC
 1. TenderNed-kenmerk 134576
 2. Referentienummer 324.20.02.RE
 3. PB/S nummer


Zoeken

Zoek formulier

Service