Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie: Reinigen en inspecteren riolering gemeenten Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek - Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant

Meldingen

Informatieve melding

Dit is een geïmporteerde aankondiging.

Voor het downloaden van de aanbestedingsdocumenten of (indien mogelijk) digitaal inschrijven, gaat u naar de website van Negometrix

Waarschuwing

Let op, deze publicatie is gerectificeerd

De gegevens van deze publicatie zijn mogelijk verouderd. Bekijk de rectificatie van deze publicatie voor de laatste wijzigingen.


Samenvatting

 1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding
 1. Aanbestedende Dienst Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
 2. Naam opdracht Reinigen en inspecteren riolering gemeenten Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek
 3. Omschrijving

  Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
  het reinigen van riolering;
  het inspecteren van riolering middels video-inspectie;
  het samenstellen en leveren van reinigings- en inspectierapportages;
  het afvoeren en storten van vrijgekomen slib;
  het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden;
  re-integratie van uitkeringsgerechtigden.
  De opdracht wordt uitgevoerd binnen de gemeentegrenzen van de gemeenten Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.
  Met één aannemer wordt per gemeente een overeenkomst aangegaan, dus in totaal drie overeenkomsten met één aannemer.
  De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal twee jaar met één maal een optionele verlenging van twee jaar. De ingangsdatum van de overeenkomsten is 1 januari 2018.

Kenmerken

 1. Type publicatie Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties 17-10-2017 Aankondiging van een opdracht
  31-10-2017 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
 1. Juridisch kader Aanbestedingswet 2012
 2. Type opdracht Diensten
 3. Procedure Openbaar
 1. CPV-code 90400000-1 Diensten in verband met afvalwater
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  NEDERLAND (NL)

 1. Publicatiedatum 23-10-2017
 2. Sluitingsdatum 04-12-2017 00:00
 1. Aanvang opdracht 1-1-2018
 2. Voltooiing opdracht 31-12-2019
 1. Trefwoorden
 1. TenderNed-kenmerk 158677
 2. Referentienummer Bizob-2016-GEZ-FWE-00317A
 3. PB/S nummer


Zoeken

Zoek formulier

Service