Aankondiging van een opdracht: Loolaan Noord - Uitnodiging aanmelden initiatieven voor Duurzame invulling - Gemeente Den Haag

Samenvatting

 1. Aanbestedende Dienst Gemeente Den Haag
 2. Naam opdracht Loolaan Noord - Uitnodiging aanmelden initiatieven voor Duurzame invulling
 3. Omschrijving

  De gemeente Den Haag heeft zich tot doel gesteld om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Hiervoor voert Den Haag diverse duurzame projecten uit om daarmee ook zelf bij te dragen aan de gestelde duurzaamheidsambitie.
  Een van de projecten betreft het realiseren van duurzame activiteiten op de locatie Loolaan Noord (noordelijk deel van het onlangs aangekochte perceel ’t Oor – Loolaan). Om dit te realiseren is door de gemeente Den Haag een selectieprocedure gestart.

  Het doel van de selectieprocedure is om kansrijke initiatieven, die invulling geven aan de ambitie voor een duurzame invulling van Loolaan Noord, te inventariseren en uit deze initiatieven er één te selecteren die die zal worden gerealiseerd.

  De selectieprocedure vindt plaats in 2 fasen:
  • Fase 1: aanmelding van initiatieven en selectie door de gemeente van de 5 meest kansrijke / meest passende initiatieven bij de geformuleerde ambitie;
  • Fase 2: uitnodiging van de 5 meest kansrijke/passende initiatieven tot het uitwerken van een businesscase aan de hand waarvan de gemeente 1 businesscase selecteert als ‘concessiehouder’.
  Met deze concessiehouder wordt een huurovereenkomst gesloten voor de huur van het perceel Loolaan Noord.

Kenmerken

 1. Type publicatie Aankondiging van een opdracht
 2. Gepubliceerd op TenderNed
 1. Gerelateerde publicaties 22-03-2016 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
  23-01-2017 Aankondiging van een gegunde opdracht
 1. Juridisch kader Aanbestedingswet 2012
 2. Type opdracht Diensten
 3. Procedure Niet-openbaar
 1. CPV-code 70321000-7 Grondverhuur
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  NEDERLAND (NL)

 1. Publicatiedatum 07-03-2016
 2. Sluitingsdatum 09-05-2016 11:00
 1. Aanvang opdracht
 2. Voltooiing opdracht
 1. Trefwoorden Den Haag, Duurzaamheid, Loolaan, Concessie, Initiatieven
 1. TenderNed-kenmerk 93703
 2. Referentienummer 160020
 3. PB/S nummer


Zoeken

Zoek formulier

Service