Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie: Specialistisch reinigen - Gemeente Utrecht

Samenvatting

 1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding
 1. Aanbestedende Dienst Gemeente Utrecht
 2. Naam opdracht Specialistisch reinigen
 3. Omschrijving

  De gemeente Utrecht (hierna: de gemeente) is voornemens twee raamovereenkomst af te sluiten voor specialistisch reinigen. Deze opdracht is uitgesplitst in 2 percelen:
  Perceel 1 Verwijderen op objecten van de gemeente aangebrachte van graffiti en wildplak, dagelijks reinigen van plaszuilen en vervuilde stegen.
  Een aantal objecten, zie bijlage Objecten perceel 1, dienen door de Opdrachtnemer frequent geïnspecteerd te worden. Indien er graffiti en/ of wildplak aanwezig is dient dit bij voorkeur tijdens deze inspectieronde verwijderd te worden. Tevens dienen plaszuilen en vervuilde stegen in de binnenstad van gemeente Utrecht frequent gereinigd te worden.
  Daarnaast dienen, op afroep van de gemeente, niet benoemde objecten ook ontdaan te worden van graffiti en/of wildplak.
  Perceel 2 Reinigen en schoonmaken van civiele en monumentale constructies.
  Civiele en monumentale constructies die in eigendom zijn bij de gemeente, zie bijlage Objecten perceel 2, dienen door de Opdrachtnemer na aangeven van de gemeente gereinigd te worden. Te denken valt aan bruggen van hout, staal en steen/beton, tunnels, viaducten, stuwen, duikerbruggen, geluidschermen, trappen, steigers en vlonders. Inclusief de bijbehorende leuningen, vleugels, steun- en oplegpunten (zowel boven land als boven water), hekwerken, voeg overgangconstructies en kelders behorende bij de genoemde constructies.
  De gemeente is voornemens om per perceel aan één inschrijver de opdracht te gunnen. De gemeente gunt beide percelen aan de inschrijvers met de economisch meest voordelige inschrijving, gebaseerd op de beste prijs-kwaliteitverhouding.
  De overeenkomsten gaan vermoedelijk in op 1 september 2017 en heeft een looptijd van twee jaar met een initiële verlenging van 2 x 1 jaar.

Kenmerken

 1. Type publicatie Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties 11-05-2017 Aankondiging van een opdracht
 1. Juridisch kader Aanbestedingswet 2012
 2. Type opdracht Diensten
 3. Procedure Openbaar
 1. CPV-code 90600000-3 Verwijderen, schoonmaken en ontsmetten binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  NEDERLAND (NL)

  Utrecht (NL310)

 1. Publicatiedatum 12-06-2017
 2. Sluitingsdatum 22-06-2017 10:00
 1. Aanvang opdracht
 2. Voltooiing opdracht
 1. Trefwoorden reiniging, specialistisch, schoonmaak, hoge druk, Utrecht
 1. TenderNed-kenmerk 141331
 2. Referentienummer 1100084580
 3. PB/S nummer 2017/S 112-226157


Zoeken

Zoek formulier

Service