Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie: Renovatie Pieren Kralendijk, Bonaire - Havenbedrijf Amsterdam N.V.

Samenvatting

 1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding
 1. Aanbestedende Dienst Port of Amsterdam International B.V.
 2. Naam opdracht Renovatie Pieren Kralendijk, Bonaire
 3. Omschrijving

  De reparaties aan de bestaande pieren bestaan op hoofdlijnen uit de volgende activiteiten:
  Beton- en staalreparaties aan de bestaande constructies; aanbrengen van kathodische bescherming middels anodes. Uitvoeren van een bodemonderzoek. Nieuwbouw 2 dolphins t.b.v. cruise Vaart.

Kenmerken

 1. Type publicatie Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties 18-09-2017 Aankondiging van een opdracht
  22-09-2017 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
 1. Juridisch kader ARW 2016 - Aanbestedingsreglement Werken 2016
 2. Type opdracht Werken
 3. Procedure Openbaar
 1. CPV-code 50000000-5 Reparatie- en onderhoudsdiensten
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  NEDERLAND (NL)

 1. Publicatiedatum 23-10-2017
 2. Sluitingsdatum 14-11-2017 23:59
 1. Aanvang opdracht 15-12-2017
 2. Voltooiing opdracht 1-10-2018
 1. Trefwoorden Betonreparaties, Staalreparaties, Fendering, Nieuwbouw dolphins, Benedenwindse Eilanden
 1. TenderNed-kenmerk 155218
 2. Referentienummer PoAI-17001
 3. PB/S nummer


Zoeken

Zoek formulier

Service