Aankondiging van een opdracht: Schoonmaakdienstverlening DAL - Gemeente Loppersum

Meldingen

Informatieve melding

Dit is een geïmporteerde aankondiging.

Voor het downloaden van de aanbestedingsdocumenten of (indien mogelijk) digitaal inschrijven, gaat u naar de website van Negometrix

Waarschuwing

Let op, deze publicatie is gerectificeerd

De gegevens van deze publicatie zijn mogelijk verouderd. Bekijk de rectificatie van deze publicatie voor de laatste wijzigingen.


Samenvatting

 1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding
 1. Aanbestedende Dienst Gemeente Loppersum
 2. Naam opdracht Schoonmaakdienstverlening DAL
 3. Omschrijving

  De 'DAL-gemeenten' (Delfzijl, Appingedam, en Loppersum) voeren gezamenlijk een project uit met als doel het contracteren van één leverancier  voor het uitvoeren van de schoonmaakdienstverlening op de locaties bij deze gemeenten.
  De inwerkingtreding van de overeenkomst is voorzien met ingang van 1 april 2018 en heeft een looptijd tot en met 31 maart 2021, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van drie maal één jaar. De raamovereenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door beide partijen.
  De gemeenten sluiten allen afzonderlijk een Overeenkomst, echter de inhoud zal niet van elkaar afwijken. Het eventueel ontbinden/opzeggen van een Overeenkomst van één van de gemeenten met de Opdrachtnemer heeft geen invloed op de Overeenkomst zoals gesloten met de andere gemeente.
   

Kenmerken

 1. Type publicatie Aankondiging van een opdracht
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties 14-11-2017 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
 1. Juridisch kader Aanbestedingswet 2012
 2. Type opdracht Diensten
 3. Procedure Openbaar
 1. CPV-code 90900000-6 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  NEDERLAND (NL)

 1. Publicatiedatum 09-11-2017
 2. Sluitingsdatum 04-01-2018 10:00
 1. Aanvang opdracht 1-4-2018
 2. Voltooiing opdracht 31-3-2021
 1. Trefwoorden
 1. TenderNed-kenmerk 161271
 2. Referentienummer
 3. PB/S nummer 2017/S 218-453337


Zoeken

Zoek formulier

Service