Vooraankondiging: Performance based Turbine Generator Maintenance (Best Value) AEB Amsterdam - AEB Amsterdam

Meldingen

Informatieve melding

Dit is een geïmporteerde aankondiging.

Voor het downloaden van de aanbestedingsdocumenten of (indien mogelijk) digitaal inschrijven, gaat u naar de website van Negometrix


Samenvatting

 1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding
 1. Aanbestedende Dienst AEB Amsterdam
 2. Naam opdracht Performance based Turbine Generator Maintenance (Best Value) AEB Amsterdam
 3. Omschrijving

  De omvang van de werkzaamheden bestaat uit:
  Preventief en correctief onderhoud op de turbine generatoren voor de komende tien jaar. De aanbesteding zal Openbaar Europees worden gepubliceerd. Voor deze aanbestedingsprocedure worden de principes van de "Best Value" methodiek toegepast.
  De methodiek borgt dat de aanbesteding gegund wordt op basis van prestaties uit het verleden aan de inschrijver met het meest onderscheidende vermogen. Inschrijver dient de daarbij geldende risico's de mitigeren binnen het plafondbedrag. Aanbestedende dienst zal de gecontracteerde partij faciliteren om de beoogde projectdoelstellingen te realiseren.
  Op basis van de Best Value methodiek wordt een minimale hoeveelheid aan eisen en voorwaarden gesteld zodat inschrijvers maximale bewegingsvrijheid kunnen toepassen. Alleen cruciale informatie zal daarbij aan de contractpartijen worden overlegd.

Kenmerken

 1. Type publicatie Vooraankondiging
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties Geen
 1. Juridisch kader Aanbestedingswet 2012
 2. Type opdracht Werken
 3. Procedure
 1. CPV-code 42112100-8 Stoomturbines
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  NEDERLAND (NL)

 1. Publicatiedatum 14-11-2017
 2. Sluitingsdatum
 1. Aanvang opdracht
 2. Voltooiing opdracht
 1. Trefwoorden
 1. TenderNed-kenmerk 162040
 2. Referentienummer 77078
 3. PB/S nummer 2017/S 222-460696


Zoeken

Zoek formulier

Service