Vooraankondiging: Proefproject Laadinfrastructuur Noord-Brabant: ‘De Brabantse aanpak’ (fase A2) - Provincie Noord-Brabant

Meldingen

Waarschuwing

Let op, deze publicatie is gerectificeerd

De gegevens van deze publicatie zijn mogelijk verouderd. Bekijk de rectificatie van deze publicatie voor de laatste wijzigingen.


Samenvatting

 1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding
 1. Aanbestedende Dienst Provincie Noord-Brabant
 2. Naam opdracht Proefproject Laadinfrastructuur Noord-Brabant: ‘De Brabantse aanpak’ (fase A2)
 3. Omschrijving

  Marktconsultatie

  Begin dit jaar plaatst de provincie Noord-Brabant honderd innovatieve publieke oplaadpalen voor elektrische auto’s in de vijf grootste Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg, ook wel de B5 genoemd. Hierdoor kan de sterk gegroeide groep berijders van elektrische auto’s schoon, stil en zuinig de weg op. In de loop van 2014 en 2015 volgen nog eens vijfhonderd openbare oplaadpalen verdeeld over de gehele provincie.

  Doel van deze open marktconsultatie:
  De markt voor levering en exploitatie van laadpalen is continu in beweging. De provincie Noord-Brabant wil in de periode vóór de formele aanbestedingsprocedure een aantal uitgangspunten van Fase A2 toetsen. Deze toetsing gaat in op de volgende vragen:
  - of er innovatieve oplossingen zijn voor de technische en organisatorische uitdagingen;
  - of er optimalisatie mogelijk is door activiteiten te combineren;
  - of er verbetervoorstellen zijn voor de aangegeven fasering.

  Deze consultatie vindt plaats in een fase waarin de feedback nog kan worden gebruikt bij het opstellen van de opdrachtspecificatie (of de besluitvorming over de aanbesteding van een opdracht) en de aanbestedingsstrategie. De marktconsultatie is zowel gericht op de inhoud, het proces als op de markt.

  Voor alle informatie omtrent deze marktconsultatie wordt naar de bijlagen verwezen. U wordt verzocht om uiterlijk op woensdag 26 februari 2014 om 12:00 uur te reageren op deze marktconsultatie.

  U kunt uw schriftelijke reactie per e-mail sturen aan: aanbestedingen@brabant.nl. Bij het indienen van uw reactie vermeld u in het onderwerp ‘Marktconsultatie Laadinfrastructuur provincie Noord-Brabant, C2135689’. Voor een efficiënte verwerking van de reacties willen wij u vriendelijk verzoeken om de bijlage ‘Q&A document’ te gebruiken voor uw reactie.

  Mogelijk zal de provincie naar aanleiding van de schriftelijke antwoorden een 1 op 1 gesprek voeren met de partijen die gereageerd hebben ten behoeve van een nadere toelichting/verdieping.

  De vooraankondiging van deze marktconsultatie wordt gepubliceerd op www.tenderned.nl. De resultaten van de marktconsultatie worden voor deelnemende partijen en overige belangstellenden geanonimiseerd in een samenvattend overzicht (Verslag marktconsultatie) teruggekoppeld via www.tenderned.nl. Daarnaast zal in een eventueel vervolgtraject (aanbesteding) het Verslag marktconsultatie onderdeel worden van het nog op te stellen Beschrijvend Document om een voorsprong in kennis te voorkomen.

Kenmerken

 1. Type publicatie Vooraankondiging
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties 06-06-2014 Aankondiging van een opdracht
  12-06-2014 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
 1. Juridisch kader Aanbestedingswet 2012
 2. Type opdracht Leveringen
 3. Procedure Openbaar
 1. CPV-code 31000000-6 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  Noord-Brabant (NL41)

 1. Publicatiedatum 14-02-2014
 2. Sluitingsdatum 26-02-2014 12:00
 1. Aanvang opdracht
 2. Voltooiing opdracht
 1. Trefwoorden e-laadpalen, EV, e-rijders, elektrisch rijden, oplaadtoestellen
 1. TenderNed-kenmerk 32603
 2. Referentienummer C2135689
 3. PB/S nummer 2014/S 035-056853


Zoeken

Zoek formulier

Service