Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie: Best Value Herinrichting Molenstraat Zundert - Gemeente Zundert

Samenvatting

 1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding
 1. Aanbestedende Dienst Gemeente Zundert
 2. Naam opdracht Best Value Herinrichting Molenstraat Zundert
 3. Omschrijving

  De gemeente Zundert wil van het centrum van de kern Zundert een aantrekkelijke en goed functionerende dorpskern maken. Het doorgaand verkeer in de komtraverse van Zundert, deel Molenstraat tussen de aansluiting met de Prinsenstraat en de aansluiting met de Beeklaan, dient zoveel mogelijk teruggedrongen te worden om de effectiviteit van de Beeklaan (randweg) zo optimaal mogelijk te maken. Daarbij dient de overlast voor de omliggende woonwijken tot een minimum te worden beperkt.

  De gewenste situatie voorziet erin dat de Molenstraat wordt heringericht en gedurende minimaal 20 jaar zonder constructieve tekortkomingen kan functioneren. Anderzijds dient door de herinrichting een aangenaam woon-, werk-, winkel-, verblijfsgebied gecreëerd te worden waarbij de hoofdgebruikers voetgangers en fietsers zijn en de auto te “gast” is.
  Tevens dienen de 3 themapleinen gerealiseerd te worden.

Kenmerken

 1. Type publicatie Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
 2. Gepubliceerd op TenderNed
 1. Gerelateerde publicaties 11-07-2017 Vooraankondiging
  26-07-2017 Aankondiging van een opdracht
 1. Juridisch kader ARW 2016 - Aanbestedingsreglement Werken 2016
 2. Type opdracht Werken
 3. Procedure Openbaar
 1. CPV-code 45233100-0 Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  West-Noord-Brabant (NL411)

 1. Publicatiedatum 11-08-2017
 2. Sluitingsdatum 20-09-2017 11:00
 1. Aanvang opdracht 1-1-2018
 2. Voltooiing opdracht 31-3-2020
 1. Trefwoorden Best Value, Herinrichting, Zundert, Molenstraat
 1. TenderNed-kenmerk 148594
 2. Referentienummer SIW005700
 3. PB/S nummer


Zoeken

Zoek formulier

Service