Aankondiging van een gegunde opdracht: 31094828: Ontwerpen en uitvoeren van N18, deel Varsseveld-Lichtenvoorde - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Samenvatting

 1. Aanbestedende Dienst Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
 2. Naam opdracht 31094828: Ontwerpen en uitvoeren van N18, deel Varsseveld-Lichtenvoorde
 3. Omschrijving

  De N18 Varsseveld-Lichtenvoorde vormt het zuidelijkste deel van de N18, welke loopt van Varsseveld tot Enschede. Het tracédeel Varsseveld-Lichtenvoorde vormt de aansluiting tussen de A18 en het restant van de N18 en loopt van km 214.717 (bij Varsseveld) tot km 223.520.
  De Opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:
  Het ontwerp en realisatie van:
  1.Aanpassing van de N18 ter hoogte van Varsseveld tussen de aansluiting met de A18 (km 214.717) en de N318 Oostelijke Rondweg (km 217.266) naar twee
  rijbanen met twee rijstroken. Beide rijbanen worden gescheiden middels een geleidebarrier. Toegestane rijsnelheid blijft 80 km/uur;
  2.Aanpassing van de aansluiting N18 op de A18. Hierbij wordt het aantal opstelstroken uitgebreid. Kruispunt wordt zodanig vormgegeven dat de verbinding
  tussen de A18 en het oostelijke deel N18 de doorgaande richting wordt;
  3.Uitbreiding van de kruispunten N18/N330 en N18/N318 met extra opstelstroken;
  4.Realisatie van twee fietstunnels bij de kruispunten N18/N330 en N18/N318;
  5.Vervanging van bestaande VRI’s bij aansluiting A18/N18 en kruispunten N18/N330 en N18/N318;
  6.Realisatie van een VRI bij kruising N18/Varsseveldseweg;
  7.Realisatie van twee carpoolplaatsen;
  8.Verwijderen van diverse bestaande oversteken;
  9.Realisatie van een openbaar vervoer-voorziening bij kruising N18/Varsseveldseweg;
  10.Verwijderen en aanleg van diverse parallelwegen;
  11.Aanleg van verschillende geluidsschermen;
  12.Realisatie van een landbouw/fietstunnel.

Kenmerken

 1. Type publicatie Aankondiging van een gegunde opdracht
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties 13-01-2016 Aankondiging van een opdracht
  18-02-2016 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
 1. Juridisch kader ARW 2016 - Aanbestedingsreglement Werken 2016
 2. Type opdracht Werken
 3. Procedure Niet-openbaar
 1. CPV-code 45233000-9 Aanleg van snelwegen en wegen
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  Twente (NL213)

 1. Publicatiedatum 23-02-2017
 2. Sluitingsdatum 29-02-2016 15:00
 1. Aanvang opdracht
 2. Voltooiing opdracht
 1. Trefwoorden
 1. TenderNed-kenmerk 88840
 2. Referentienummer 31094828
 3. PB/S nummer 2017/S 040-072489


Zoeken

Zoek formulier

Service