Aankondiging van een opdracht: ZZL-2017.22.1/WBH-Z Baggerwerkzaamheden in Almere en Noorderplassen te Almere Stad - Waterschap Zuiderzeeland

Meldingen

Informatieve melding

Dit is een geïmporteerde aankondiging.

Voor het downloaden van de aanbestedingsdocumenten of (indien mogelijk) digitaal inschrijven, gaat u naar de website van Negometrix


Samenvatting

 1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding
 1. Aanbestedende Dienst Waterschap Zuiderzeeland
 2. Naam opdracht ZZL-2017.22.1/WBH-Z Baggerwerkzaamheden in Almere en Noorderplassen te Almere Stad
 3. Omschrijving

  Het perceel 1 omvat het baggerwerkzaamheden in de Galjoottocht en Pampustocht te Almere, perceel 2
  omvat baggerwerkzaamheden in de Noorderplassen te Almere.
  De werkzaamheden van perceel 1 bestaan in hoofdzaak uit:
  a. bagger verwerken op de kant ca. 4050 m
  b. baggeren grachten/watergangen ca. 1945 m3
  c. vervoeren en verwerken baggerspecie/grond ca. 1945 m3
  d. egaliseren en inzaaien percelen ca. 272 are
  e. ter beschikking stellen van personeel en materieel
  f. verrichten van alle bijkomende werkzaamheden.
  De werkzaamheden van perceel 2 bestaan in hoofdzaak uit:
  a. baggeren grachten/watergangen ca. 1393 m3
  b. vervoeren en verwerken baggerspecie/grond ca. 1393 m3
  c. egaliseren en inzaaien percelen ca. 63 are
  d. ter beschikking stellen van personeel en materieel
  e. verrichten van alle bijkomende werkzaamheden.

Kenmerken

 1. Type publicatie Aankondiging van een opdracht
 2. Gepubliceerd op TenderNed
 1. Gerelateerde publicaties Geen
 1. Juridisch kader Aanbestedingswet 2012
 2. Type opdracht Werken
 3. Procedure Openbaar
 1. CPV-code 45252124-3 Bagger- en pompwerkzaamheden
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  NEDERLAND (NL)

 1. Publicatiedatum 11-08-2017
 2. Sluitingsdatum 08-09-2017 09:59
 1. Aanvang opdracht
 2. Voltooiing opdracht
 1. Trefwoorden
 1. TenderNed-kenmerk 151794
 2. Referentienummer ZZL-2017.22.1/WBH-Z
 3. PB/S nummer


Zoeken

Zoek formulier

Service