Vooraankondiging: Marktconsultatie voor Fase 2 en co-creatie in het kader van MultiWaterWerk (MWW) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Meldingen

Informatieve melding

Digitaal inschrijven is mogelijk bij deze aanbesteding. Hiervoor moet u inloggen in TenderNed. Geen gebruikersaccount? Dan kunt u zich hier registreren.


Samenvatting

 1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding
 1. Aanbestedende Dienst Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
 2. Naam opdracht Marktconsultatie voor Fase 2 en co-creatie in het kader van MultiWaterWerk (MWW)
 3. Omschrijving

  Uitgaande van het toekomstperspectief ‘Sluis 2040’ wil MultiWaterWerk (MWW) verkennen hoe het Fase 2 het best op kan zetten zodat Rijkswaterstaat in Fase 3 doordachte realisatieopdrachten voor sluizen aan de markt kan geven. Daartoe heeft het MWW-team voor Fase 2 een concept Plan van Aanpak (PvA) opgesteld en wil nu ingenieursbureaus, aannemersbedrijven èn kennisinstellingen:
  a. informeren over MWW en het concept PvA;
  b. spreken over hoe de partijen in de bouwsector elkaar door standaardisatie kunnen helpen om de sluizenbouwsector verder te helpen;
  c. stimuleren om mee te denken over het toekomstperspectief ‘Sluis 2040’ en het traject om dat perspectief te bereiken (waaronder Fase2)
  d. verzoeken om waar mogelijk reacties te formuleren die MWW kan beoordelen op bruikbaarheid in de aanpak.
  *
  Op de Bouwcampus wil MWW twee sporen starten:

  I. Marktconsultatiespoor
  Rijkswaterstaat heeft voor een aantal aspecten intussen een bepaalde aanpak voor ogen en heeft daartoe concept voorstellen en concept inkoopvragen geformuleerd. Deze inkoopvragen zullen op de voor Rijkswaterstaat gebruikelijke manier op de markt gezet worden; veelal via een raamovereenkomst die Rijkswaterstaat al gesloten heeft met enkele marktpartijen. Deze, maar ook andere marktpartijen worden uitgenodigd om reactie te geven. Rijkswaterstaat zal de input van marktpartijen gebruiken om de voorstellen en inkoopvragen aan te scherpen. Kortom, MWW nodigt marktpartijen uit om (onderzoeks- of uitwerkings-) suggesties te doen.
  *
  Maar Rijkswaterstaat wil ook breder kijken dan de eigen momenteel gekozen aanpak:

  II. Co-creatiespoor
  Rijkswaterstaat wil marktpartijen aansporen mee te denken over bredere standaardisatiemogelijkheden.
  MWW wil daartoe op de Bouwcampus met marktpartijen verkennen hoe standaardisatie voor sluiseigenaar, sluisontwerper èn sluisbouwer profijtelijk kan zijn. Uitgaande van de sluisdecompositie die in MWW gehanteerd wordt, wil MWW een discussie voeren over hoe we elkaar in welke fase en bij welke sluiscomponent kunnen helpen om elkaars rol in de bouw te vergemakkelijken, elkaars aanpak en producten te standaardiseren en te optimaliseren. Wat moet de ene partij standaardiseren om het voor de ander gemakkelijker te maken? Hoe versnellen of verbeteren we het standaardisatie- en bouwproces?
  Door verslaglegging en publicatie van de verslagen zal de informatie gedeeld worden. Dit levert voor partijen die aan één van de twee sporen meedoen geen kennisvoorsprong op.
  *
  Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl. Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.

Kenmerken

 1. Type publicatie Vooraankondiging
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties Geen
 1. Juridisch kader ARW 2016 - Aanbestedingsreglement Werken 2016
 2. Type opdracht Diensten
 3. Procedure Openbaar
 1. CPV-code 44212390-9 Sluizen
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  NEDERLAND (NL)

 1. Publicatiedatum 04-04-2016
 2. Sluitingsdatum
 1. Aanvang opdracht
 2. Voltooiing opdracht
 1. Trefwoorden
 1. TenderNed-kenmerk 93606
 2. Referentienummer
 3. PB/S nummer 2016/S 067-117108


Zoeken

Zoek formulier

Service