Aankondiging van een opdracht: Nieuwbouw Patrouillevaartuig PW-10 - Provincie Fryslân

Meldingen

Informatieve melding

Dit is een geïmporteerde aankondiging.

Voor het downloaden van de aanbestedingsdocumenten of (indien mogelijk) digitaal inschrijven, gaat u naar de website van Negometrix


Samenvatting

 1. Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding
 1. Aanbestedende Dienst Provincie Fryslân
 2. Naam opdracht Nieuwbouw Patrouillevaartuig PW-10
 3. Omschrijving

  De Provincie Fryslân is, in het kader van onderhavige aanbesteding, voornemens een overeenkomst met een scheepswerf af te sluiten voor het uitwerken van de complete engineering, bouwen en leveren van een nieuw patrouillevaartuig, conform het aanvraagbestek waarmee de Provincie Fryslân haar handhavings- en toezichthoudende taken goed kan uitvoeren.
  Taken: Het uitwerken van de complete engineering, bouwen en leveren van een enkelschroefs monohull patrouillevaartuig dat zal worden ingezet als inspectievaartuig voor het uitvoeren van scheepvaartmeestertaken in de Friese wateren. Het vaartuig zal ontworpen en gebouwd moeten worden volgens de eisen van de Nederlandse scheepvaartinspectie en dient opgeleverd te worden met een certificaat van goedkeuring voor het genoemde vaar- en werkgebied. Het casco zal onder klasse gebouwd worden. De oplevering dient uiterlijk 1 april 2019 plaats te vinden.

Kenmerken

 1. Type publicatie Aankondiging van een opdracht
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties Geen
 1. Juridisch kader Aanbestedingswet 2012
 2. Type opdracht Leveringen
 3. Procedure Openbaar
 1. CPV-code 34521000-5 Boten voor bijzondere doeleinden
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  NEDERLAND (NL)

 1. Publicatiedatum 12-10-2017
 2. Sluitingsdatum 05-12-2017 12:00
 1. Aanvang opdracht 7-2-2018
 2. Voltooiing opdracht 1-4-2019
 1. Trefwoorden
 1. TenderNed-kenmerk 158317
 2. Referentienummer 64234
 3. PB/S nummer 2017/S 199-409151


Zoeken

Zoek formulier

Service