Aankondiging van een opdracht: IWR2017 | Inbound - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Samenvatting

 1. Aanbestedende Dienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Naam opdracht IWR2017 | Inbound
 3. Omschrijving

  IWR2017|Inbound is een rijksbrede aanbesteding waarin de Inbound communicatiedienstverlening binnen de rijksoverheid wordt aanbesteed. Met name twee grote en belangrijke telefoonnummers binnen de informatievoorziening van de overheid en bijbehorende verkeersafwikkeling, vallen onder deze aanbesteding. Dit zijn de inboundnummers van de BelastingTelefoon en van het Ministerie van Algemene Zaken (rijksoverheid.nl).
  Zie verder het beschrijvend document.
  IWR2017|Inbound maakt onderdeel uit van het programma Aanbesteding IWR. Voor verdere informatie over het programma Aanbesteding IWR zie https://www.hisict.nl/aanbesteding-iwr.

Kenmerken

 1. Type publicatie Aankondiging van een opdracht
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties 25-04-2017 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
  24-08-2017 Aankondiging van een gegunde opdracht
 1. Juridisch kader Aanbestedingswet 2012
 2. Type opdracht Diensten
 3. Procedure Openbaar
 1. CPV-code 64000000-6 Post- en telecommunicatiediensten
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  NEDERLAND (NL)

 1. Publicatiedatum 28-02-2017
 2. Sluitingsdatum 01-05-2017 10:00
 1. Aanvang opdracht
 2. Voltooiing opdracht
 1. Trefwoorden inbound, communicatiedienstverlening, BelastingTelefoon
 1. TenderNed-kenmerk 129993
 2. Referentienummer 201501123.031.001
 3. PB/S nummer 2017/S 044-080512


Zoeken

Zoek formulier

Service