Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie: Nieuwbouw Strabrecht College - Bouwmanagement - Gemeente Geldrop-Mierlo

Meldingen

Informatieve melding

Dit is een geïmporteerde aankondiging.

Voor het downloaden van de aanbestedingsdocumenten of (indien mogelijk) digitaal inschrijven, gaat u naar de website van Negometrix


Samenvatting

 1. Aanbestedende Dienst Gemeente Geldrop-Mierlo
 2. Naam opdracht Nieuwbouw Strabrecht College - Bouwmanagement
 3. Omschrijving

  Ten behoeve van het Strabrecht College in Geldrop-Mierlo wordt een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Dit schoolgebouw dient geschikt te zijn voor voortgezet onderwijs waarbij de afdelingen MAVO, HAVO en VWO in het gebouw gehuisvest worden. Nieuwbouw is noodzakelijk enerzijds vanwege de verouderde huidige huisvesting, anderzijds vanwege een daling in het leerlingenaantal.
  De gemeenteraad van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft inmiddels ingestemd met de geplande nieuwbouw waarbij ook een budget hiervoor beschikbaar is gesteld. Aanvullend budget is beschikbaar uit de financiële middelen van de school zelf. Hierbij is afgesproken dat het schoolbestuur van het Strabrecht College optreedt als bouwheer.
   
  Het schoolbestuur heeft besloten het proces voor de nieuwbouw te verdelen in twee fases: allereerst de ontwerpfase en aansluitend de realisatiefase. Gedurende deze beide fases heeft het schoolbestuur behoefte aan ondersteuning in de vorm van een bouwmanagementbureau.

 1. Juridisch kader Aanbestedingswet 2012
 2. Type opdracht Diensten
 3. Procedure Niet-openbaar
 1. CPV-code 71520000-9 Toezicht op uitvoering van de bouw
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  NEDERLAND (NL)

 1. Publicatiedatum 11-01-2017
 2. Sluitingsdatum 30-01-2017 00:00
 1. Aanvang opdracht 9-5-2017
 2. Voltooiing opdracht 31-12-2018
 1. Trefwoorden
 1. TenderNed-kenmerk 125702
 2. Referentienummer BIZOB-2016-DT-GM-002
 3. PB/S nummer


Zoeken

Zoek formulier

Service