Aankondiging van een opdracht: AI 2015-222 Start up in Residence - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

Meldingen

Informatieve melding

U kunt zich digitaal inschrijven op deze aanbesteding op http://www.startupinresidence.com.

Waarschuwing

Let op, deze aanbesteding is beëindigd

Deze aanbesteding is vroegtijdig beëindigd door de aanbestedende dienst. Bekijk de publicatie van deze vroegtijdige beëindiging voor meer informatie.


Samenvatting

 1. Aanbestedende Dienst Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
 2. Naam opdracht AI 2015-222 Start up in Residence
 3. Omschrijving

  Het doel van deze aanbesteding is het selecteren van een aantal startups voor het Startup in Residence Programma om via een innovatieve samenwerking tussen stad en starters te komen tot innovatieve oplossingen voor gemeentelijke vraagstukken.

Kenmerken

 1. Type publicatie Aankondiging van een opdracht
 2. Gepubliceerd op TenderNed en TED
 1. Gerelateerde publicaties 28-09-2015 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
  13-01-2017 Aankondiging van een gegunde opdracht
 1. Juridisch kader Aanbestedingswet 2012
 2. Type opdracht Diensten
 3. Procedure Openbaar
 1. CPV-code 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
 2. Plaats van uitvoering (NUTS Code)

  NEDERLAND (NL)

 1. Publicatiedatum 14-08-2015
 2. Sluitingsdatum 01-10-2015 00:00
 1. Aanvang opdracht
 2. Voltooiing opdracht
 1. Trefwoorden Innovatie, Start up, innovatiegericht inkopen, accelerator
 1. TenderNed-kenmerk 76059
 2. Referentienummer AI 2015-222
 3. PB/S nummer 2015/S 159-292575


Zoeken

Zoek formulier

Service