eHerkenning en TenderNed

Sinds 20 december 2014 is eHerkenning verplicht voor het registreren van Nederlandse ondernemingen in TenderNed. Per 27 juni 2015 is ook het inloggen met eHerkenning verplicht geworden, voor àlle gebruikers gekoppeld aan Nederlandse ondernemingen in TenderNed. Zij kunnen dan niet meer inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord van TenderNed. Voor het inloggen en registreren in TenderNed is een eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 (eHerkenning 2) nodig. 
 

Koppelen eHerkenningsmiddel aan uw TenderNed-account

Om een eHerkenningsmiddel te kunnen koppelen aan uw account in TenderNed, logt u eerst in met uw gebruikersnaam en wachtwoord van TenderNed. Gebruik vervolgens het Stappenplan koppelen eHerkenning aan een TenderNed account.

Nieuwe onderneming toevoegen/registreren

U heeft nog geen gebruikersaccount bij TenderNed: Registreer uzelf en uw onderneming in één keer met eHerkenning. Zie ook het Stappenplan registreren met eHerkenning voor nieuwe gebruikers.
U heeft al wel een gebruikersaccount: Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord van TenderNed. Om uw onderneming te registreren volgt u het Stappenplan koppelen eHerkenning aan een TenderNed account (bij stap 4, kies 4B).

Gebruikersaccount (tijdelijk) ontkoppelen van uw onderneming

U kunt uw gebruikersaccount (tijdelijk) ontkoppelen van uw ondernemingen. U kunt dan wel aanbestedingen volgen of attenderingen ontvangen, maar niet meer reageren of digitaal inschrijven. Besluit u later om eHerkenning alsnog te koppelen aan uw TenderNed-account, dan worden de oorspronkelijke instellingen weer teruggezet en heeft u weer toegang tot uw onderneming(en). Zie ook het Stappenplan (tijdelijk) ontkoppelen onderneming.

 

eHerkenning: één sleutel

eHerkenning is te vergelijken met DigiD voor particulieren. eHerkenning regelt de digitale herkenning (authenticatie) en controleert de digitale bevoegdheid (autorisatie) van personen die online een dienst bij de overheid willen afnemen. Door het gebruik van eHerkenning hebben bedrijven slechts één middel nodig voor verschillende overheidsdiensten. eHerkenning is efficiënt en betrouwbaar. 

Implementatie eHerkenning bij TenderNed

TenderNed gebruikt eHerkenning voor het inloggen en registreren. Vanaf 27 juni 2015 is eHerkenning verplicht voor àlle gebruikers van Nederlandse ondernemingen. Er zijn plannen om eHerkenning ook te gebruiken voor digitaal ondertekenen bij het indienen van de aanmelding en inschrijving op een aanbesteding. eHerkenning vervangt dan de TAN-code die TenderNed hiervoor per sms toestuurt aan ondernemers. De termijn waarop dit wordt gerealiseerd is nog niet onduidelijk (maar in ieder geval ná 2016).

Aanbestedende diensten

Het gebruik van eHerkenning om in te loggen op TenderNed geldt niet voor aanbestedende diensten. TenderNed adviseert aanbestedende diensten wel om hun potentiële inschrijvers tijdig te attenderen op het verplicht gebruik van eHerkenning bij digitale aanbestedingen. Door hier in de (voor)aankondiging of berichtgeving op te wijzen, kunnen inschrijvers zich voorbereiden en tijdig een eHerkenningsmiddel aanschaffen. Het Stappenplan Digitaal Inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed is hierop ook aangepast. 

Meer informatie en stappenplannen

Om u te ondersteunen bij de aanschaf en het (eerste) gebruik van eHerkenning bieden we u de volgende informatie en stappenplannen:

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken