TenderNed voor ondernemingen

TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Aanbestedende diensten publiceren al hun nationale en Europese aanbestedingen op het aankondigingenplatform van TenderNed. U vindt op één plek dus alle opdrachten van de overheid. En met de attenderingsservice houdt TenderNed u automatisch op de hoogte van de voor u relevante opdrachten.

Eenvoudig, snel en efficiënt volledig digitaal inschrijven

De nieuwe Aanbestedingswet verplicht aanbestedende diensten om hun aanbestedingen eerst te publiceren via TenderNed. Vervolgens kiezen zij of de rest van het aanbestedingsproces via TenderNed digitaal doorlopen wordt. In dat geval dient u uw bedrijfsgegevens, bewijsstukken en offertes via TenderNed in. Aanbestedingen waar u zich digitaal op kunt inschrijven, zijn op het aankondigingenplatform van TenderNed herkenbaar aan een muis-icoontje.

Volledig digitaal aanbesteden via TenderNed beperkt het risico op procedurele fouten en scheelt bovendien tijd en geld voor alle partijen. Ondernemers vertellen u in een korte film zelf over het werken met TenderNed.
 

 

 

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken