Resultaten Onderzoek Elektronisch Aanbesteden

22 mei 2017

Aanbestedende diensten weten dat zij per 1 juli 2017 hun Europese aanbestedingen verplicht digitaal moeten uitvoeren en geven aan daar ook aan te gaan voldoen. De wettelijke verplichting blijkt de belangrijkste drijfveer om digitaal te gaan aanbesteden. Een deel van hen kiest ervoor dit ook alleen voor de Europese aanbestedingen te doen. Dat beeld komt naar voren uit het onderzoek dat PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden afgelopen maand uitvoerde onder 'niet-digitale' aanbestedende diensten.

200 'niet-digitale' organisaties

PIANOo schreef 200 aanbestedende diensten aan die in 2015 en 2016 wel een aanbesteding aankondigden via TenderNed, maar deze nog niet digitaal uitvoerden. Het betreft vooral aanbestedende diensten met weinig Europese aanbestedingen (1-3 per jaar), zo blijkt uit het onderzoek. Een deel daarvan is aangesloten bij een inkoopsamenwerking of laat de aanbestedingen uitvoeren door een externe adviseur. 20% van de aangeschreven aanbestedende diensten vulde de vragenlijst in.

Alleen Europese aanbestedingen digitaal
Alle respondenten geven aan per 1 juli 2017 aan de verplichting te gaan voldoen. Een deel geeft aan uitsluitend haar Europese aanbestedingen via een systeem te laten verlopen en niet de nationale openbare en onderhandse aanbestedingen. De belangrijkste drijfveren om te starten met elektronisch aanbesteden zijn (in volgorde van belang): wettelijke verplichting per 1 juli 2017, lastenverlichting voor de inschrijver, lastenverlichting voor de eigen organisatie en het bevorderen van transparantie over het aanbestedingsproces.
 
Onduidelijkheid over reikwijdte
Hoewel de aanbestedende diensten aangeven op de hoogte te zijn van de verplichting, blijkt er wel onduidelijkheid over de reikwijdte van de verplichting. Ongeveer 17% wist bijvoorbeeld niet dat de verplichting alleen geldt voor Europese aanbestedingen. Ook de eventuele communicatie tijdens de beoordelingsfase valt buiten de verplichting. Denk hierbij aan presentaties en interviews.
 
Keuzevrijheid systeem
Alle respondenten zijn zich bewust van de keuzevrijheid die zij hebben om zelf een gangbaar aanbestedingsplatform te kiezen. Ze weten dat ze de keuze hebben uit TenderNed en een aantal commerciële systemen.
 
Informatie over elektronisch aanbesteden
Op basis van de resultaten uit de enquête heeft PIANOo het dossier Elektronisch Aanbesteden aangescherpt. In vervolg op de enquête houdt PIANOo nog enkele diepte-interviews om meer kwalitatieve gegevens te verzamelen over de afweging om elektronisch aan te besteden voor nationale aanbestedingen.
 
 
 

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken