Rechter: tijdige alternatieve wijze van inschrijving toelaten mag

02 december 2016

Inschrijvingen via e-mail toelaten in geval van een storing bij TenderNed mag, mits een regeling is opgenomen in de aanbestedingsleidraad. Zo oordeelde Rechtbank Noord-Holland in een zaak die was aangespannen door een van de inschrijvers. De betreffende inschrijver had op de dag van de kluissluiting via TenderNed ingeschreven. Als gevolg van een storing bij TenderNed hadden de overige twee geïnteresseerde ondernemingen hun inschrijving – tijdig -  per mail ingediend. Deze regeling was opgenomen in de aanbestedingsleidraad. De eiser claimde dat de aanbestedende dienst deze inschrijvingen niet in behandeling mag nemen, omdat de inschrijvingen niet via TenderNed zijn ingediend. Er zou volgens hem geen sprake zijn van een storing.

De rechter oordeelde dat de storing vaststaat op grond van het onderhouds- en storingenoverzicht dat TenderNed op haar site heeft geplaatst. De aanbestedende dienst heeft in de leidraad duidelijk omschreven hoe te handelen bij een storing. De aanbestedende dienst heeft volgens de rechter niet gehandeld in strijd met gelijkheids- of transparantiebeginsel, door de twee per e-mail ontvangen inschrijvingen ook te beoordelen.

Meer informatie over deze andere uitspraken: jurisprudentie TenderNed
Veelgestelde vragen over storingen
 

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken