Privacyverklaring

  • TenderNed respecteert en beschermt uw persoonsgegevens.
  • TenderNed zal persoonsgegevens van Gebruikers niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
  • TenderNed gebruikt en bewaart persoonsgegevens alleen zolang en voor zover dit voor het gebruik en de werking van TenderNed noodzakelijk is met een maximum van tien jaar.
  • TenderNed gebruikt persoonsgegevens van Gebruikers uitsluitend voor communicatie over het gebruik van TenderNed en de verzending van nieuwsbrieven met betrekking tot TenderNed.
  • TenderNed bevat verwijzingen naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, banners of buttons). TenderNed heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites. Op deze website valt Gebruiker onder de regels over de bescherming van persoonsbescherming van die betreffende site.
     

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken