Over TenderNed

TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. Alle overheden publiceren via het aankondigingenplatform van TenderNed hun nationale en Europese aanbestedingen. Hier vinden ondernemingen dus alle aanbestedingen van de overheid.

Eenvoudig, snel en efficiënt volledig digitaal aanbesteden

Via TenderNed kunnen alle partijen het volledige aanbestedingsproces digitaal doorlopen. Dit is de keuze van de aanbestedende dienst. Zij geven bij hun publicatie op TenderNed aan of ondernemers digitaal via TenderNed moeten inschrijven. In dat geval publiceren aanbestedende diensten hun aankondigingen, rectificaties en gunningen via TenderNed. En ondernemingen dienen hun bedrijfsgegevens, bewijsstukken en offertes via TenderNed in. 

Volledig digitaal aanbesteden via TenderNed beperkt het risico op procedurele fouten en scheelt bovendien tijd en geld voor alle partijen. Gebruikers van TenderNed vertellen u in een korte film zelf over het werken met TenderNed

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken.

 

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken