Ketenpartners

Aanbesteden is onderdeel van het inkoopproces en TenderNed is slechts één van de schakels in de inkoopketen. Met de digitalisering van de relatie tussen bedrijfsleven en overheid, zijn er steeds meer initiatieven waar TenderNed bij aansluit:

DigiInkoop

TenderNed ondersteunt en digitaliseert een groot onderdeel van de inkoopketen: van publicatie tot en met inschrijving en gunning. Het Rijk werkt ook aan de digitalisering van het deel van de keten na gunning. DigiInkoop richt zich op de ondersteuning van het inkoopproces van getekend contract tot aan betaalbaar gestelde factuur. Het automatiseert en stroomlijnt het inkoopproces tussen de Rijksdienst en de leveranciers en vervangt hiermee het 'papieren' proces volledig. Ondernemers kunnen via verschillende kanalen aansluiten op DigiInkoop: een volledig geautomatiseerde Digipoortverbinding of door gebruik te maken van het Leveranciersportaal.

e-Certis

e-Certis bevat een overzicht van de meest gebruikte bewijsstukken, die aanbestedende diensten in de hele Europese Unie gebruiken. e-Certis zal een grotere rol gaan spelen in de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen.

  • Aanbestedende diensten kunnen e-Certis gebruiken, om te begrijpen welke informatie gevraagd of gegeven wordt en na te gaan of documenten geaccepteerd kunnen worden.
  • Ondernemingen kunnen e-Certis gebruiken als naslagsysteem, over de soorten documenten die zij normaal gesproken moeten overleggen en hun inhoud. e-Certis kan ook gebruikt worden om te begrijpen welke bewijsstukken worden gevraagd, als de gevraagde documenten Nederland niet of alleen in een andere vorm bestaan.

 

e-SENS

Binnen de Europese pilot eTendering worden belangrijke stappen gezet in het verbinden van verschillende Europese aanbestedingsplatforms. Om de meer dan 300 aankondigingenplatforms in Europa straks aan elkaar te kunnen verbinden, is er één knooppunt (de TED) en één digitale uitwisseltaal afgesproken. De verbinding zal dan als volgt gaan werken: als bijvoorbeeld in Denemarken een opdracht wordt gepubliceerd, wordt die via de Tender Electronic Daily geïmporteerd in TenderNed. Nederlandse ondernemingen kunnen deze aankondiging via TenderNed raadplegen, hun interesse hierin tonen (de aanbesteding volgen) en vervolgens hierop inschrijven. Andersom kunnen bijvoorbeeld Deense ondernemingen straks ook inschrijven op Nederlandse aanbestedingen via hun eigen vertrouwde aanbestedingssysteem. Dit bevordert de marktwerking binnen Europa en biedt meer kansen voor bedrijven. Informatievideo pilot eTendering in e-SENS

eHerkenning

Met eHerkenning kunnen bedrijven die online zaken doen met de overheid of andere bedrijven, zich digitaal identificeren. Via eHerkenning weet de overheid met welk bedrijf ze te maken heeft en of medewerkers gemachtigd zijn om namens het bedrijf te handelen. Per 1 juli 2014 kunnen ondernemingen zich op TenderNed met eHerkenning identificeren. Op termijn kunnen ondernemingen ook via eHerkenning digitale handtekeningen onder offertes te zetten.

Tenders Electronic Daily

Europese aanbestedingen moeten ook op de Tenders Electronic Daily (TED) worden aangekondigd. TenderNed is een gekwalificeerde eSender en stuurt aankondigingen van Europese aanbestedingen op TenderNed automatisch door naar de TED.

Tsenders

Het aankondigingenplatform van TenderNed is voor andere systemen die door een aanbestedende dienst zijn geautoriseerd, volledig openbaar en toegankelijk. De aanbestedende dienst kan zo via andere systemen aankondigingen op TenderNed publiceren. De systemen die zijn gekoppeld aan TenderNed noemen we Tsenders. Tot nu toe zijn dat de volgende Tsenders:

 

Aankondigingen, die via een Tsender op TenderNed gepubliceerd worden bevatten een link naar het aanbestedingsdossier op de site van de betreffende Tsender. Via deze link kunnen ondernemers eenvoudig van het TenderNed aankondigingenplatform naar het aanbestedingsdossier bij de Tsender navigeren.

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken