Dataset aanbestedingen

Alle aankondigingen op TenderNed zijn openbaar. De gegevens hieruit zijn voor iedereen beschikbaar. TenderNed publiceert de gegevens als dataset, zodat ze gemakkelijk te gebruiken zijn voor analyses. 
Hiermee sluiten we aan bij de ambities van de Rijksoverheid om zoveel mogelijk data vrij beschikbaar te stellen

Ieder half jaar verschijnt een update van de dataset op deze pagina. De volgende update verschijnt in juli 2017.

Inhoud dataset

Onderstaande datasets (7 xlsx-bestanden) bevatten de data van alle aankondigingen op TenderNed tot en met 31 december 2016. Per aanbesteding kunnen meerdere aankondigingen gepubliceerd zijn ((voor)aankondiging, rectificatie, gunning). Zie ook de leeswijzer op het tweede tabblad van elk bestand.

 

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken