Dataset aanbestedingen

Alle aankondigingen op TenderNed zijn openbaar. De gegevens hieruit zijn voor iedereen beschikbaar. TenderNed publiceert de gegevens als dataset, zodat ze gemakkelijk te gebruiken zijn voor analyses. 

Ieder half jaar verschijnt een update van de dataset op deze pagina. De volgende update verschijnt in juli 2017.

Inhoud dataset

Onderstaande datasets (twee xlsx-bestanden) bevatten de data van alle aankondigingen op TenderNed tot en met 31 december 2016. Het gaat om de data van de samenvattingspagina’s van de aankondigingen, zoals type opdracht, procedure, cpv-code.

In verband met de Wet op Bescherming Persoonsgegevens bevat deze set nog geen gunningsinformatie. Deze informatie is naar verwachting in de loop van 2017 beschikbaar.

Let op: per aanbesteding kunnen meerdere aankondigingen gepubliceerd zijn ((voor)aankondiging, rectificatie, gunning). Zie ook de leeswijzer op het tweede tabblad van het bestand.

 

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken