Verbeteringen TenderNed

TenderNed wordt continu verbeterd. Dit doen we in gebruikersgroepen samen met de mensen die TenderNed daadwerkelijk gebruiken: de inkopers van aanbestedende diensten en ondernemers. De releasenotes met verbeteringen en wijzigingen worden maandelijks gepubliceerd op deze pagina.

Het visiedocument TenderNed 2017-2012 dient als basis voor het behandelen, prioriteren en doorvoeren van concrete wijzigigingsverzoeken, evenals het actueel houden van de architectuur van TenderNed. Dit document beschrijft de visie op de ontwikkelingen van het systeem TenderNed voor de periode 2017 tot en met 2022.

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken