Verbeteringen TenderNed

TenderNed wordt continu verbeterd. Dit doen we in gebruikersgroepen samen met de mensen die TenderNed daadwerkelijk gebruiken: de inkopers van aanbestedende diensten en ondernemers.

Bijlage: 

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken