Let op: 2B-diensten afmelden voor 15 oktober 2016

29 september 2016

Op zaterdag 15 oktober 2016 implementeert TenderNed de nieuwe Europese aankondigingsformulieren als gevolg van gewijzigde regelgeving. Dit betekent onder meer dat het gunningsformulier voor 2B-diensten vanaf dan niet meer beschikbaar is in TenderNed. Wilt u nog een 2B-dienst afmelden, doe dit dan voor 15 oktober a.s.

Afmelden 2B-diensten

Per 18 april 2016 zijn de zogenoemde 2B-diensten vervallen in de Europese richtlijnen. Hiervoor is een nieuw regime voor sociale en andere specifieke diensten in de plaats gekomen. Heeft uw aanbestedende dienst voor 18 april jl. nog 2B-diensten aanbesteed en nog niet afgemeld? Dan kunt u dit tot 15 oktober nog doen met het gunningsformulier voor 2B-diensten. Vanaf 15 oktober is dit formulier niet meer beschikbaar in TenderNed. Wel is het vanaf dan mogelijk een aankondiging te publiceren van sociale en andere specifieke diensten.

Afmelden van een 2B-dienst via een van de andere aanbestedingsplatforms (Tsenders) blijft voorlopig wel mogelijk, zolang zij deze mogelijkheid nog bieden.

Meer over nieuwe Europese aankondigingsformulieren in TenderNed

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken