Geen storingen meer bij piekbelasting TenderNed

23 december 2016

In de periode september/oktober 2016 werd TenderNed regelmatig getroffen door storingen, waarbij digitaal inschrijven niet mogelijk was. De onderliggende oorzaak was onvoldoende verwerkingscapaciteit van de documenten/bijlagen bij de digitale inschrijvingen. We zijn er  in geslaagd de verwerkingscapaciteit significant te verbeteren. Hoewel de belasting inmiddels hoger is dan ooit te voren, hebben zich de afgelopen 2 maanden geen storingen meer voorgedaan in de documentverwerking.

Meer kluissluitingen per half uur

Reden voor TenderNed om voorzichtig de preventieve maatregelen met betrekking tot spreiding van gebruik terug te brengen. Inmiddels hebben wij het eerder genomen maximum toegestane aantal kluissluitingen per 30 minuten verhoogd van 4 naar 6. We streven ernaar deze maximering steeds iets verder op te hogen. Verder onderzoeken we of de maximering uiteindelijk kan worden opgeheven en dat gebruikers zelf weer specifieke kluissluitingstijden kunnen bepalen (zoals 11:59 u).

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken