6 Kondig uw aanbesteding aan

Hebt u alle gegevens van uw aanbesteding ingevuld? Dan kunt u uw aanbesteding bekendmaken aan de ondernemingen, zodat zij zich hiervoor kunnen inschrijven. U maakt uw aanbesteding bekend door een aankondiging van uw aanbesteding te publiceren of een aantal ondernemingen uit te nodigen voor deelname. Om publicaties op TenderNed veilig te laten verlopen, wordt u in de laatste stap om een transactiecode gevraagd.

6.1 Maak de publicatie van uw aanbesteding aan

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding.
 • Klik daarna op ‘Aankondiging publiceren’ onder ‘Taken’ rechts op uw scherm. Publiceer uw aankondiging vervolgens in vier stappen:
 1. Vul de instellingen van uw aankondiging in: bepaal onder andere de verzenddatum. Geef ook aan waar u wilt publiceren en wat voor soort publicatie u hebt (via keuze standaard formulier). Klik daarna op ‘Volgende stap’.
 2. TenderNed controleert vervolgens of alle aanbestedingsgegevens aanwezig zijn voor publicatie. Klik daarna op ‘Volgende stap’.
 3. Controleer alle gegevens van uw aankondiging voordat u publiceert. Via ‘Publicatie downloaden als PDF/DOC/ODT’ bekijkt u hoe uw aankondiging eruitziet na publicatie. Ziet deze er volledig uit? Klik dan op ‘Volgende stap’.
 4. Bevestig de publicatie door een sms-transactiecode op het scherm in te vullen. Klik daarna op ‘Verzenden’. U ontvangt deze code op het mobiele telefoonnummer dat u eerder hebt ingevuld (zie 3.1 Vul uw (ontbrekende) persoonlijke gegevens in). De sms-transactiecode is een digitale handtekening die ú alleen ontvangt. Alleen ú kunt de aankondiging dus publiceren. U ontvangt een bevestiging van uw publicatie in uw berichteninbox (zie Overige mogelijkheden van TenderNed). TenderNed publiceert de aankondiging diezelfde dag nog op het aankondigingenplatform. Tenders Electronic Daily (TED) heeft meer tijd nodig om de aankondiging te plaatsen. TenderNed is hiervan afhankelijk. De aankondiging staat binnen twee à drie dagen op het aankondigingenplatform van TED.


Let op: documenten publiceren
U kunt ervoor kiezen om nieuwe of gewijzigde documenten te publiceren na publicatie van de aankondiging:

 • Voeg de nieuwe of gewijzigde documenten toe in de map 'aanbestedingsdocumenten' onder 'Documenten' op het dashboard. De taken ‘Aanbestedingsdocumenten publiceren of actualiseren’ en ‘Nota van Inlichtingen publiceren’ worden vervolgens actief. Doorloop de wizard om de publicatie af te ronden


Let op: publicatie op TED voor Europese aanbestedingen
Hebt u een Europese aanbesteding? U moet uw aankondiging dan zowel op het TenderNed Aankondigingenplatform als op Tenders Electronic Daily (TED) publiceren. TED is het aankondigingenplatform van alle Europese aanbestedingsopdrachten binnen de Europese Unie.

Let op: niet iedereen mag een aankondiging publiceren
U hebt bepaalde rechten nodig om een aankondiging te kunnen publiceren. Alleen de rollen ‘Lokaal beheerder’ en ‘Procesleider’ mogen dit doen. Hebt u de publicatierechten niet? Dan kunt u de publicatie wel voorbereiden. Wilt u rechten wijzigen? Zie dan 4.6.2 Wijzig de rollen /rechten.


Let op: publiceer een Engelstalige aankondiging
Wanneer u een Engelstalige aankondiging wilt publiceren, kunt u de taalinstelling van de aankondiging aanpassen in 'Engels'. Dit doet u op het dashboard van uw aanbesteding onder 'Procedure'. TenderNed past dan automatisch alle veldlabels aan in het Engels. U bent zelf verantwoordelijk om alle tekst vervolgens in het Engels te plaatsen. Let op: TED accepteert geen tweetalige aankondigingen. De aankondiging moet dus of volledig Nederlands of volledig Engels zijn.


Tip: publiceer een vooraankondiging
Wilt u uw aanbestedingsopdracht tijdig onder de aandacht brengen? Publiceer dan een vooraankondiging. Hiermee laat u ondernemers weten van plan te zijn één of meer opdrachten in de markt te zetten. Ondernemingen kunnen dan rekening houden met toekomstige opdrachten bij het plannen van hun werkzaamheden. Een vooraankondiging is niet verplicht. Verloopt de procedure volledig digitaal via TenderNed? Dan kunt u in de vooraankondiging al melding maken van het feit, dat registreren en inloggen met eHerkenning verplicht is voor ondernemers.

Tip: bekijk het voorbeeld van uw aankondiging
Klik op ‘Publicatievoorbeeld bekijken’ onder ‘Taken’ rechts op uw scherm om een voorbeeld van uw aankondiging te zien.

6.2 Wijzig uw publicaties

Zijn er per ongeluk onjuiste gegevens gepubliceerd? Of bepaalde gegevens vergeten mee te nemen in de publicatie? Dan kunt u deze wijzigen en een rectificatie doen. U kunt een gepubliceerde aankondiging ook beëindigen. Iedereen die betrokken is bij uw aanbesteding ontvangt hier automatisch bericht van.

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding waarvan u de gepubliceerde aankondiging wilt wijzigen. U moet eerst een kenmerk aanpassen (zie 5.2. Wijzig uw aanbesteding) voordat de taak ‘Rectificatie publiceren’ actief wordt in het dashboard.
 • Pas de gegevens die u wilt wijzigen aan. De taak ‘Rectificatie publiceren’ op het dashboard wordt vervolgens actief. (Als u binnen 5 dagen daarvoor een Europese aankondiging gedaan heeft, dan kan het zijn dat u nog moet wachten tot TenderNed de ontvangstbevestiging van de TED binnen heeft. Zweef met uw muis boven de laatste publicatietaak om de actuele status te zien). Volg hierna de instructies op het scherm. Kies daarna ‘Volgende stap’. Wilt u een gepubliceerde aankondiging beëindigen? Kies dan voor de taak ‘Vroegtijdig beëindigen aanbesteding publiceren’. Volg ook hiervoor de instructies op het scherm. Kies daarna ‘Volgende stap’
 • Controleer alle gegevens van uw gewijzigde aankondiging voordat u publiceert. Via ‘Publicatie downloaden als PDF/DOC/ODT’ bekijkt u hoe uw aankondiging eruitziet na publicatie. Ziet deze er volledig uit? Klik dan op ‘Volgende stap’.
 • Bevestig de publicatie door een sms-transactiecode op het scherm in te vullen. Klik daarna op ‘Verzenden’. U ontvangt deze code op het mobiele telefoonnummer dat u eerder hebt ingevuld (zie 3.1 Vul uw (ontbrekende) persoonlijke gegevens in). De sms-transactiecode is een digitale handtekening die ú alleen ontvangt. Alleen ú kunt de aankondiging dus publiceren. U ontvangt een bevestiging van uw publicatie in uw berichteninbox (zie Overige mogelijkheden van TenderNed). TenderNed publiceert de aankondiging diezelfde dag nog op het aankondigingenplatform. Tenders Electronic Daily (TED) hebt meer tijd nodig om de aankondiging te plaatsen. TenderNed is hiervan afhankelijk. De aankondiging staat binnen twee à drie dagen op het aankondigingenplatform van TED.

 

Let op: Wijzigingen in de inschrijffase van een niet-openbare procedure
Wijzigingen in de inschrijffase van een niet-openbare procedure verlopen niet d.m.v. de publicatie van een rectificatie, maar via een correctie naar de gegadigden.

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding waarvan u de gepubliceerde aankondiging wilt wijzigen. U moet eerst een kenmerk aanpassen (5.2. Wijzig uw aanbesteding) voordat de taak ‘Correcties op uitnodiging tot inschrijven’ actief wordt in het dashboard. Klik vervolgens op de taak om de wijzigingen plus een begeleidend schrijven in een bericht te versturen aan de geselecteerden.

6.3 Bekijk uw publicaties

6.4 Start uw onderhandse aanbesteding

TenderNed ondersteunt ook volledig digitaal enkelvoudig of meervoudig onderhands aanbesteden. U kunt de onderhandse procedure in TenderNed overigens ook als minicompetitie inzetten met opdrachtnemers uit een raamcontract.

 • Klik op ‘Aanbestedingen’ en daarna 'Aanbesteding toevoegen'. Kies in de wizard voor een nieuwe aanbesteding in stap 4 voor een onderhandse procedure (zie 5.1.1. Vul de kenmerken in). U ziet deze optie alleen als u in stap 2 voor een nationale procedure gekozen heeft.
 • U ziet vervolgens rechts in het dashboard een aantal taken, specifiek voor de onderhandse procedure. Voordat u de uitnodiging verstuurt moet u echter eerst de ondernemingen selecteren die u wilt uitnodigen. Klik hiervoor op ‘Betrokkenen' in het dashboard van uw aanbesteding. Op het eerste tabblad ‘Gegadigden’ klikt u op 'Ondernemingen selecteren'. Vervolgens kunt u zoeken naar ondernemingen op basis van naam, adres, KvK nummer, specialisatie (CPV-code) of werkgebied (NUTS-code). Dit zijn alleen ondernemingen die geregistreerd zijn in TenderNed én een bedrijfsprofiel hebben ingevuld. Als u een onderneming zoekt die nog niet in TenderNed staat, dan kunt u deze onderneming natuurlijk eerst vragen zich te registreren. U kunt ondernemingen ook uit uw selectie verwijderen tot de sluiting van de kluis. Mochten zij al gegevens in de kluis hebben gedaan, dan worden deze eruit gehaald. Ook wordt, vanaf het moment dat een onderneming uit de selectie verwijderd, het dashboard van de onderneming niet meer geactualiseerd.
 • Met de taak ‘Uitnodiging voor onderhandse selectie versturen’ kunt u daadwerkelijk ondernemingen uitnodigen om toegang te krijgen tot de gegevens van uw aanbesteding. Dit houdt concreet in, dat alleen de ondernemingen die u uitnodigt toegang kunnen krijgen tot hun dashboard met daarin alle relevante informatie van uw aanbesteding. De lokaal beheerders van de ondernemingen dienen hiervoor wel uw uitnodiging, welke zij als bericht ontvangen, te accepteren. U kunt ook in stap 1 van de taak ‘Uitnodiging voor onderhandse selectie versturen’ documenten toevoegen die genodigden in kunnen zien, voordat zij accepteren of afwijzen. Daarnaast kunt deze taak eventueel vaker uitvoeren, als u in een later stadium besluit extra deelnemers uit te nodigen. U krijgt bericht wie de uitnodiging accepteert en weigert en kunt een actueel overzicht bekijken onder ‘Betrokkenen’ in het dashboard (zie 7 Bekijk wie betrokken zijn bij uw aanbesteding).

 

Let op: het is ook mogelijk om in plaats van een uitnodiging naar de hoofdvestiging een uitnodiging naar een nevenvestiging te versturen. Er staat een '+' voor de onderneming die vestigingen hebben geregistreerd onder hun account. Door op de '+' te klikken vouwt zich de lijst met de vestiging(en) open. Door te klikken op 'toevoegen' achter de naam van de vestiging wordt er een uitnodiging verstuurd ter attentie van de vestiging. De lokaal beheerder van de hoofdvestiging ontvangt de uitnodiging. De inschrijving wordt vervolgens ook ingediend door de hoofdvestiging, maar namens de uitgenodigde vestiging.

Tip: eHerkenning verplicht voor ondernemers
Start u een onderhandse aanbesteding met ondernemers die nog niet geregistreerd zijn in TenderNed? Geef dan in uw voorlichting duidelijk aan dat eHerkenning verplicht is voor zowel het registreren als inloggen op TenderNed voor ondernemers. U kunt hiervoor het Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed gebruiken.

6.5 Wijzig uw onderhandse aanbesteding

U kunt na het selecteren van ondernemingen nog wijzigingen aanbrengen.

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding. U moet eerst een kenmerk aanpassen (zie 5.2. Wijzig uw aanbesteding) voordat de taak ‘Correcties kenbaar maken aan geselecteerde ondernemingen’ actief wordt in het dashboard. Als u correcties op de selectie van ondernemingen wilt maken, lees dan 6.4 Start uw onderhandse aanbesteding.
 • Klik op de taak ‘Correcties kenbaar maken aan geselecteerde ondernemingen’. In stap 1 geeft u aan of u nieuwe of gewijzigde documenten mee wilt sturen. TenderNed genereert in stap 2 een overzicht van de wijzigingen. Ten slotte kunt u in een bericht een toelichting geven op de wijzigingen.
 • U kunt een onderhandse aanbesteding ook vroegtijdig beëindigen. Dit communiceert u natuurlijk alleen met de ondernemingen die betrokken zijn bij de onderhandse aanbesteding. Klik hiervoor op de taak ‘Vroegtijdige beëindiging aanbesteding versturen’ in het dashboard.

6.6 Maak een marktconsultatie aan

Wilt u aan de hand van een marktconsultatie informatie uitwisselen met belanghebbende partijen over een voorgenomen aanbesteding? De marktconsultatie is interactief uit te voeren op TenderNed.

Wat van belang is om te weten:

 • Maak een aanbesteding aan zoals uitgelegd onder stap 5. Hierbij moet aangevinkt worden dat digitaal inschrijven via TenderNed toegestaan is.
 • Alleen de documenten die u toevoegt aan de map 'Marktconsultatiedocumenten' worden gepubliceerd.
 • Het publiceren doet u door de taak ‘Vooraankondiging publiceren’ uit te voeren. Hier selecteert u de optie ‘ik wil eerst een marktconsultatie publiceren’.

 

Na publicatie is de berichtenmodule te gebruiken om informatie uit te wisselen met ondernemers. Hiervoor moeten de ondernemers geregistreerd staan op TenderNed met hun onderneming en de marktconsultatie hebben toegevoegd aan Mijn aanbestedingen.

Let op: Na het publiceren van de marktconsultatie heeft u de mogelijkheid om nieuwe documenten, zoals de uitkomsten van de marktconsultatie, te publiceren. Dit doet u door nieuwe documenten te uploaden in de map Marktconsultatiedocumenten en de taak 'Aanbestedingsdocumenten publiceren of actualiseren' uit te voeren.

Voor meer informatie over het publiceren van een marktconsultatie kunt u de instructie ‘Instructie voor het uitvoeren van een Marktconsultatie’ raadplegen.
 

Service navigatie

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken