5.5 Beheer uw aanbestedingsdocumenten

Hebt u de specifieke gegevens van uw aanbesteding vastgelegd? Vult u deze informatie dan aan met aanbestedingsdocumenten zoals een bestek. Zo geeft u duidelijke en volledige informatie over uw aanbesteding aan geïnteresseerden. U kunt bij publicatie van uw aankondiging ervoor kiezen om deze documenten ook te publiceren (zie Let op: documenten publiceren onder 6.1 Kondig uw aanbesteding aan).

5.5.1 Voeg uw mappen toe

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding.
 • Klik vervolgens op ‘Documenten’ onder ‘Communicatie’. In de linkerkolom ziet u alle standaardmappen. Voeg een nieuwe map toe via ‘Map toevoegen’.
 • Geef de nieuwe map een naam en klik op ‘Toevoegen’.

5.5.2 Wijzig uw mappen

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding.
 • Klik vervolgens op ‘Documenten’ onder ‘Communicatie’. In de linkerkolom ziet u alle (standaard)mappen. 
 • Wilt u een map verwijderen? Klik dan op ‘Verwijderen’ bij het mapje dat u wilt verwijderen. U kunt de standaardmappen niet verwijderen. De mappen die u zelf hebt toegevoegd wel.

5.5.3 Bekijk uw mappen

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding.
 • Klik vervolgens op ‘Documenten’ onder ‘Communicatie’. In de linkerkolom ziet u alle (standaard)mappen.

5.5.4 Voeg uw documenten toe

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding.
 • Klik vervolgens op ‘Documenten’ onder ‘Communicatie’. In de linkerkolom ziet u alle (standaard)mappen. Klik op de map waaraan u een document wilt toevoegen.
 • Klik op ‘Document toevoegen’. Als u zich in de inschrijffase van een niet-openbare procedure bevindt, dan kunt u ervoor kiezen of de documenten alleen aan de geselecteerde onderneming of voor iedereen zichtbaar worden. Kies vervolgens het document dat u wilt toevoegen en klik daarna op ‘Toevoegen’ en vervolgens op ‘Opslaan’.

 

Tip: Nieuwe aanbestedingsdocumenten publiceren
U kunt bij de aankondiging van een opdracht en aankondiging van een gegunde opdracht nieuwe documenten meepubliceren. U krijgt de optie hiertoe aangeboden in de eerste stap van de publicatiewizard. Hiervoor moet u wel eerste één of meerdere nieuwe documenten in de map 'Aanbestedingsdocumenten' toevoegen. Als u tussen de aankondiging en de gunning een nieuw document in het map 'Aanbestedingsdocumenten' plaatst, zal de taak 'Aanbestedingsdocumenten publiceren of actualiseren' actief worden in het dashboard.

5.5.5 Wijzig uw documenten

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding.
 • Klik vervolgens op ‘Documenten’ onder ‘Communicatie’. In de linkerkolom ziet u alle (standaard)mappen. Klik op de map met documenten die u wilt wijzigen.
 • U kunt alleen documenten verwijderen die nog niet zijn gepubliceerd. Wilt u een document verwijderen? Klik op ‘Verwijderen’ bij het document. Kies ‘OK’ bij de vraag of u dit zeker weet. Vervolgens ziet u het aangepaste scherm zonder het document dat u hebt verwijderd.
 • Is een document als gepubliceerd? Dan kunt u het document niet meer verwijderen maar wel laten vervallen. Klik op ‘Vervallen’ bij het document. Kies ‘OK’ bij de vraag of u dit zeker weet. U ziet vervolgens op het scherm welk document u hebt laten vervallen. 
 • Uw aanpassingen worden pas definitief (gecommuniceerd) als u op het dashboard vervolgens de taak 'Aanbestedingsdocumenten publiceren of actualiseren' of 'Correcties op uitnodiging tot inschrijving versturen' heeft uitgevoerd, afhankelijk van de procedure of fase waarin de aanbesteding zich bevindt.

5.5.6 Bekijk uw documenten

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding.
 • Klik vervolgens op ‘Aanbestedingsdocumenten’. In de linkerkolom ziet u alle standaardmappen. Klik op de map met documenten die u wilt bekijken. In de rechterkolom ziet u alle documenten in de map. Bekijk een document door hier dubbel op te klikken.

Service navigatie

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken