5.3.4 Bekijk de gunningscriteria

  • Ga naar het dashboard van de aanbesteding waarvan u de gunningscriteria wilt bekijken. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding.
  • Kies daarna ‘Gunningscriteria’. U ziet daar een overzicht van alle criteria die bij de aanbesteding horen. Door op een criterium te klikken ziet u de specifieke informatie van een criterium.


Tip: download een overzicht van uw aanbestedingen
U kunt een overzicht downloaden met daarin al uw aanbestedingen.

  • Kies ‘Aanbestedingen’. Klik vervolgens op de link ‘Overzicht exporteren als CSV’.
  • U kunt ook een overzicht downloaden van bepaalde aanbestedingen. Maak gebruik van de pijltjes in de kolomnamen. In het overzicht komen dan alleen de geselecteerde gegevens te staan.

Service navigatie

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken