5.2.4 Wijzig de gunningscriteria

  • Ga naar het dashboard van de aanbesteding waarvan u gunningscriteria wilt wijzigen. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding.
  • Kies daarna ‘Gunningscriteria’ en klik vervolgens op het criterium dat u wilt wijzigen. 
  • Klik op ‘Wijzigen’ linksboven in het scherm. U ziet dan de gegevens van het criterium dat u mag wijzigen. Pas de gegevens aan en klik op ‘Opslaan’.
  • Wilt u een criterium verwijderen? Ga dan naar ‘Aanbestedingen’ en daarna naar ‘Gunningscriteria’. U ziet in het overzicht welke criteria u wel en niet mag verwijderen. Klik op de link ‘Verwijderen’ bij het criterium dat u wilt verwijderen. Het kan zijn dat u gunningscriteria alleen nog kunt laten vervallen als deze reeds gepubliceerd of, in het geval van een onderhandse procedure, gecommuniceerd zijn. In dat geval wordt zowel bij u als bij de betrokken ondernemingen het vervallen gunningscriterium uitgegrijsd. Als een onderneming het criterium al beantwoord had, dan wordt deze automatisch uit de aanmelding of inschrijving verwijderd op het moment dat de onderneming deze indient.
  • Kies ‘Ja’ bij de vraag of u dit zeker weet. Vervolgens ziet u een aangepast scherm zonder het criterium dat u hebt verwijderd.

Vergeet niet de taak 'Rectificatie publiceren' of 'Correcties kenbaar maken aan selecteerde ondernemingen' op het dashboard uit te voeren om uw acties kenbaar te maken.

Service navigatie

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken