5.2.2 Wijzig de eisen

  • Ga naar het dashboard van de aanbesteding waarvan u eisen wilt wijzigen. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding.
  • Kies daarna ‘Eisen’ en klik vervolgens op de eis die u wilt wijzigen. 
  • Klik op ‘Wijzigen’ linksboven in het scherm. U ziet dan de gegevens van de eis die u mag wijzigen. Pas de gegevens van de eis aan en klik op ‘Opslaan’.
  • Wilt u een eis verwijderen? Ga dan naar ‘Aanbestedingen’ en daarna naar ‘Eisen’. Klik op de link ‘Verwijderen’ bij de eis die u wilt verwijderen. Het kan zijn dat u eisen alleen nog kunt laten vervallen als deze reeds gepubliceerd of, in het geval van een onderhandse procedure, gecommuniceerd zijn. In dat geval wordt zowel bij u als bij de betrokken ondernemingen de vervallen eis uitgegrijsd. Als een onderneming de eis al beantwoord had, dan wordt deze automatisch uit de aanmelding of inschrijving verwijderd op het moment dat de onderneming deze indient. 
  • Kies ‘OK’ bij de vraag of u dit zeker weet. Vervolgens ziet u een aangepast scherm zonder de eis die u hebt verwijderd.

Vergeet niet de taak 'Rectificatie publiceren' of 'Correcties kenbaar maken aan selecteerde ondernemingen' op het dashboard uit te voeren om uw acties kenbaar te maken.

  • Wanneer u het Uniform Europees Aanbestedingsdocument via de link op uw dashboard aanpast en opslaat worden de eerder opgeslagen versies (een XML-bestand en PDF-bestand) overschreven (zie ook 5.1.4 Vul de eisen in). Vergeet niet daarna de taak 'Aanbestedingsdocumenten publiceren of actualiseren' uit te voeren, zodat de gewijzigde documenten ook kenbaar worden gemaakt aan alle betrokken ondernemingen en op het aankondigingenplatform.

Service navigatie

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken