5.2 Wijzig uw aanbesteding

U kunt alle specifieke gegevens van uw aanbestedingsopdracht zelf wijzigen. Dit kan voor basiskenmerken alleen bij aanbestedingen die nog niet gepubliceerd zijn (status ‘In voorbereiding’). Bevindt de aanbesteding zich al in de inschrijffase? Dan kunt u bij een openbare procedure wijzigingen kenbaar maken via een rectificatie (zie 6.2 Wijzig uw publicaties) of via een bericht aan de geselecteerden voor de niet-openbare procedure en onderhandse aanbesteding (zie 6.5 Wijzig uw onderhandse aanbesteding).

5.2.1 Wijzig de kenmerken

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding waarvan u de kenmerken wilt wijzigen. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding.
 • Kies het soort kenmerk dat u wilt wijzigen. Klik op het kenmerk en kies vervolgens ‘Wijzigen’ linksboven in het scherm. Pas de gegevens aan en klik daarna op ‘Opslaan’.
 • Wilt u een aanbesteding verwijderen? Kies ‘Aanbestedingen’. U ziet daar al uw lopende aanbestedingen. U kunt alleen aanbestedingen verwijderen die nog niet zijn gepubliceerd. Klik op het symbool ‘Verwijderen’ naast de aanbesteding die u wilt verwijderen. Kies ‘OK’ bij de vraag of u dit zeker weet. Vervolgens ziet u een aangepast scherm zonder de aanbesteding die u hebt verwijderd.
 • Wilt u een perceel binnen een aanbesteding verwijderen? Ga naar het dashboard van de aanbesteding waarvan u een perceel wilt verwijderen. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding. Kies ‘Percelen’. U ziet daar alle percelen die bij uw aanbesteding horen. U kunt alleen percelen verwijderen die nog niet zijn gepubliceerd. Klik op de link ‘Verwijderen’ bij het perceel dat u wilt verwijderen. Kies ‘OK’ bij de vraag of u dit zeker weet. Vervolgens ziet u een aangepast scherm zonder het perceel dat u hebt verwijderd.

5.2.2 Wijzig de eisen

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding waarvan u eisen wilt wijzigen. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding.
 • Kies daarna ‘Eisen’ en klik vervolgens op de eis die u wilt wijzigen. 
 • Klik op ‘Wijzigen’ linksboven in het scherm. U ziet dan de gegevens van de eis die u mag wijzigen. Pas de gegevens van de eis aan en klik op ‘Opslaan’.
 • Wilt u een eis verwijderen? Ga dan naar ‘Aanbestedingen’ en daarna naar ‘Eisen’. Klik op de link ‘Verwijderen’ bij de eis die u wilt verwijderen. Het kan zijn dat u eisen alleen nog kunt laten vervallen als deze reeds gepubliceerd of, in het geval van een onderhandse procedure, gecommuniceerd zijn. In dat geval wordt zowel bij u als bij de betrokken ondernemingen de vervallen eis uitgegrijsd. Als een onderneming de eis al beantwoord had, dan wordt deze automatisch uit de aanmelding of inschrijving verwijderd op het moment dat de onderneming deze indient. 
 • Kies ‘OK’ bij de vraag of u dit zeker weet. Vervolgens ziet u een aangepast scherm zonder de eis die u hebt verwijderd.

Vergeet niet de taak 'Rectificatie publiceren' of 'Correcties kenbaar maken aan selecteerde ondernemingen' op het dashboard uit te voeren om uw acties kenbaar te maken.

 • Wanneer u het Uniform Europees Aanbestedingsdocument via de link op uw dashboard aanpast en opslaat worden de eerder opgeslagen versies (een XML-bestand en PDF-bestand) overschreven (zie ook 5.1.4 Vul de eisen in). Vergeet niet daarna de taak 'Aanbestedingsdocumenten publiceren of actualiseren' uit te voeren, zodat de gewijzigde documenten ook kenbaar worden gemaakt aan alle betrokken ondernemingen en op het aankondigingenplatform.

5.2.3 Wijzig de selectiecriteria

 • Ga naar de dashboardpagina van de aanbesteding waarvan u selectiecriteria wilt wijzigen. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding.
 • Kies daarna ‘Selectiecriteria’ en klik vervolgens op het criterium dat u wilt wijzigen. 
 • Klik op ‘Wijzigen’ linksboven in het scherm. U ziet dan de gegevens van het criterium dat u mag wijzigen. Pas de gegevens aan en klik op ‘Opslaan’.
 • Wilt u een criterium verwijderen? Ga dan naar ‘Aanbestedingen’ en daarna naar ‘Selectiecriteria’. U ziet in het overzicht welke criteria u wel en niet mag verwijderen. Klik op de link ‘Verwijderen’ bij het criterium dat u wilt verwijderen. Het kan zijn dat u selectiecriteria alleen nog kunt laten vervallen als deze reeds gepubliceerd of, in het geval van een onderhandse procedure, gecommuniceerd zijn. In dat geval wordt zowel bij u als bij de betrokken ondernemingen het vervallen selectiecriterium uitgegrijsd. Als een onderneming het criterium al beantwoord had, dan wordt deze automatisch uit de aanmelding of inschrijving verwijderd op het moment dat de onderneming deze indient.
 • Kies ‘Ja’ bij de vraag of u dit zeker weet. Vervolgens ziet u een aangepast scherm zonder het criterium dat u hebt verwijderd.

Vergeet niet de taak 'Rectificatie publiceren' of 'Correcties kenbaar maken aan selecteerde ondernemingen' op het dashboard uit te voeren om uw acties kenbaar te maken.

5.2.4 Wijzig de gunningscriteria

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding waarvan u gunningscriteria wilt wijzigen. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding.
 • Kies daarna ‘Gunningscriteria’ en klik vervolgens op het criterium dat u wilt wijzigen. 
 • Klik op ‘Wijzigen’ linksboven in het scherm. U ziet dan de gegevens van het criterium dat u mag wijzigen. Pas de gegevens aan en klik op ‘Opslaan’.
 • Wilt u een criterium verwijderen? Ga dan naar ‘Aanbestedingen’ en daarna naar ‘Gunningscriteria’. U ziet in het overzicht welke criteria u wel en niet mag verwijderen. Klik op de link ‘Verwijderen’ bij het criterium dat u wilt verwijderen. Het kan zijn dat u gunningscriteria alleen nog kunt laten vervallen als deze reeds gepubliceerd of, in het geval van een onderhandse procedure, gecommuniceerd zijn. In dat geval wordt zowel bij u als bij de betrokken ondernemingen het vervallen gunningscriterium uitgegrijsd. Als een onderneming het criterium al beantwoord had, dan wordt deze automatisch uit de aanmelding of inschrijving verwijderd op het moment dat de onderneming deze indient.
 • Kies ‘Ja’ bij de vraag of u dit zeker weet. Vervolgens ziet u een aangepast scherm zonder het criterium dat u hebt verwijderd.

Vergeet niet de taak 'Rectificatie publiceren' of 'Correcties kenbaar maken aan selecteerde ondernemingen' op het dashboard uit te voeren om uw acties kenbaar te maken.

Service navigatie

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken