5.1.5 Vul de selectiecriteria in

Met de selectiecriteria kunt u naast de eisen het aantal gegadigde ondernemingen nog verder terug brengen. Bij een openbare procedure hoeft u de selectiecriteria niet in te vullen.

  • Ga naar het dashboard van de aanbesteding waaraan u selectiecriteria wilt toevoegen. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’, daarna op de naam van de aanbesteding en vervolgens op 'Selectiecriteria'.
  • U kunt de gestelde selectiecriteria stuk voor stuk in TenderNed aanmaken. Ondernemingen kunnen dan eventueel gevraagde stukken per criterium uploaden.
  • Kies voor ‘Instellingen wijzigen’  als u de selectiecriteria als losse documenten aan uw aanbesteding toevoegen (zie 5.5.4 Voeg uw documenten toe). 
  • Kies ook voor ‘Instellingen wijzigen’ om in te stellen hoeveel ondernemingen u toe wil laten tot de inschrijffase. Ook kunt u aangeven dat er bij gelijke geschiktheid geloot wordt.

Service navigatie

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken