5.1.4 Vul de eisen in

Met de eisen beoordeelt u de ondernemingen die willen meedoen aan uw aanbesteding. De eisen bestaan uit uitsluitingscriteria die u wettelijk verplicht moet opnemen in uw aanbesteding en uit aanvullende geschiktheidscriteria die u zelf bepaalt. De ondernemingen moeten voldoen aan alle eisen. Deze eisen komen in de aankondiging van uw aanbesteding te staan.

  • Ga naar het dashboard van de aanbesteding waaraan u eisen wilt toevoegen. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding.
  • Kies daarna ‘Eisen’ en klik op de link ‘Eis toevoegen’ of selecteer een eis uit uw bibliotheek. U kunt de gestelde eisen (en selectiecriteria) ook stuk voor stuk in TenderNed aanmaken. Tenderned houdt bij het tonen van wetsverwijzingen die u op kunt geven automatisch rekening met het feit of uw aanbesteding een werk, dienst of levering is.
  • De uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen die u stelt, dient u ook op te nemen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. U heeft hiervoor twee mogelijkheden.
  1. U kunt gebruik maken van de interactieve PDF van het UEA, opgesteld door PIANOo. Deze vult u in en voegt u vervolgens toe aan de aanbestedingsdocumenten (zie ook 5.5.4 Voeg uw documenten toe).
  2. Of u maakt gebruik van de mogelijkheid om het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aan te maken via de link op het dashboard van uw aanbesteding **. Wanneer u op deze wijze het UEA invult en opslaat, wordt een XML-bestand en pdf-bestand toegevoegd aan uw aanbestedingsdocumenten. Ondernemers die deelnemen aan uw aanbesteding krijgen vervolgens ook een link op hun dashboard, waarmee ze het door de aanbestedende dienst opgestelde UEA verder kunnen invullen en opslaan. Let op! Indien u het UEA niet via de link op uw dashboard opstelt, dan heeft de deelnemende ondernemer ook geen link op zijn dashboard en dus ook niet de mogelijkheid om op die wijze het UEA in te vullen.

 

** De tool voor het invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is ontwikkeld door de Europese Commissie en is met enkele kleine aanpassingen één op één overgenomen in TenderNed. Vandaar dat de opmaak en user interface afwijken van de rest van TenderNed.

Service navigatie

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken