5.1.3 Maak een planning voor uw aanbesteding aan

TenderNed maakt automatisch een planning bij iedere Europese aanbestedingsprocedure, als u bij het aanmaken van een aanbesteding een startdatum heeft opgegeven. Deze is gebaseerd op de wettelijke minimum termijnen. De planning bevat alle vast te leggen data, zoals de uiterlijke datum voor ontvangst van de inschrijvingen en de geplande datum voor het versturen van de gunning. U kunt deze planning uiteraard zelf wijzigen en opslaan, voordat u de aankondiging van de opdracht publiceert. Vergeet na het aanpassen niet om de wijziging van de sluitingstermijn met een rectificatie kenbaar te maken. Pas dan is de wijziging definitief. In geval van een onderhandse aanbesteding verstuurd u hiervoor een correctiebericht naar de uitgenodigde ondernemingen.

5.1.3.1 Wijzig uw termijnen

  • Ga naar het dashboard van de aanbesteding. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding waarvan u de termijnen wilt wijzigen.
  • Klik daarna op ‘Termijnen’ onder ‘Kenmerken’ en vervolgens op ‘Wijzigen’ linksboven in het scherm. U kunt individuele data aanpassen of de gehele procedure opnieuw laten berekenen, door bij ‘Berekendatum’ uw gewijzigde datum in te geven en daarna te klikken op ‘Berekenen’. Kies daarna ‘Opslaan’. TenderNed controleert dan opnieuw of de aangepaste planning nog voldoet aan de wettelijke termijnen. Let op! Om het totaal aantal digitale kluissluitingen gelijkmatig te spreiden over de dag hanteert TenderNed een maximum aantal kluissluitingen per half uur.TenderNed toont voor de uiterste sluitingstermijn voor aanmeldingen en inschrijvingen alleen de voor die dag beschikbare tijden.
  • Uw correcties worden pas definitief (gecommuniceerd) als in het dashboard de taak 'Rectificatie publiceren' of 'Correctie op uitnodiging tot inschrijving versturen' is uitgevoerd, afhankelijk van de fase en procedure van uw aanbesteding. De taak 'Rectificatie publiceren' wordt overigens alleen actief als u een datum heeft aangepast die uw verplicht bent te rectificeren. 

 

Tip: controleer altijd in het voorbeeld van uw publicatie welke data wel of niet gepubliceerd worden De termijn voor gestanddoening wordt bijvoorbeeld alleen bij een openbare procedure gepubliceerd

5.1.3.2 Bekijk uw termijnen

  • Ga naar het dashboard van de aanbesteding. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding waarvan u de termijnen wilt bekijken.
  • Klik daarna op ‘Termijnen’. U ziet daar uw huidige planning.

Service navigatie

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken