5.1.2 Stel uw aanbestedingsteam samen

Zodra u een aanbesteding heeft aangemaakt, voegt TenderNed automatisch een aanbestedingsteam toe aan uw aanbesteding. Dat team bestaat standaard uit één persoon, namelijk de procesleider. U kunt zelf andere medewerkers binnen uw (gekoppelde) organisatie(s) toevoegen aan uw aanbestedingsteam die bijvoorbeeld vragen kunnen beantwoorden of mee kunnen helpen met het beoordelen van inschrijvingen.


Let op: autorisaties van medewerkers worden op niet op aanbestedings-niveau maar op organisatieniveau geregeld (zie 4.6.2 Wijzig de rollen/rechten). 

5.1.2.1 Voeg een aanbestedingsteamlid toe

  • Ga naar het dahboard van de aanbesteding. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding waarvan u het aanbestedingsteam wilt wijzigen. Of kies het symbool ‘Bekijken’ naast de naam van de aanbesteding.
  • Klik daarna op ‘Aanbestedingsteam’ onder ‘Intern’ en vervolgens op ‘Medewerker toevoegen’. Selecteer de medewerker die u wilt toevoegen en klik daarna op ‘Opslaan’. U kunt alleen medewerkers toevoegen die zelf al een TenderNed-account hebben. Medewerkers die dit nog niet hebben, moeten zich eerst registreren (zie Stap 1: registreer uzelf als gebruiker).

5.1.2.2 Wijzig uw aanbestedingsteamleden

  • Ga naar het dashboard van de aanbesteding. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ onder ‘Intern’ en daarna op de naam van de aanbesteding waarvan u het aanbestedingsteam wilt wijzigen. Of kies het symbool ‘Bekijken’ naast de naam van de aanbesteding.
  • Klik daarna op ‘Aanbestedingsteam’ onder ‘Intern’. U ziet daar alle medewerkers van uw aanbestedingsteam staan. U ziet in het overzicht welke medewerkers u wel en niet mag verwijderen. Klik op ‘Verwijderen’ bij de medewerker die u wilt verwijderen. Kies ‘OK’ bij de vraag of u dit zeker weet. Vervolgens ziet u een aangepast scherm zonder de medewerker die u hebt verwijderd. Klik op 'Wijzigen' als u in een aanbesteding met meerdere procesleiders één iemand als hoofdprocesleider wil kenmerken.

5.1.2.3 Bekijk uw aanbestedingsteamleden

  • Ga naar het dashboard van de aanbesteding. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding waarvan u het aanbestedingsteam wilt bekijken.
  • Klik daarna op ‘Aanbestedingsteam’. U ziet daar alle medewerkers van uw aanbestedingsteam staan.

Service navigatie

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken