5.1.1 Vul de kenmerken in

Basiskenmerken

 • Kies ‘Aanbestedingen’ en klik daarna op de link ‘Aanbesteding toevoegen’.
 • Vul in zes stappen alle (verplichte) basiskenmerken in:
 1. Vul de algemene gegevens van uw opdracht in en klik op ‘Volgende stap’.
 2. Vul de kenmerken in en klik op ‘Volgende stap’.
 3. Vul de aard van de opdracht in en klik op ‘Volgende stap’.
 4. Vul de procedure in en een eventuele motivering waarom u voor een procedure kiest. Klik op ‘Volgende stap’.
 5. Geef aan of digitaal inschrijven via TenderNed of een andere website verloopt en of er percelen of opties van toepassing zijn. Klik vervolgens op ‘Volgende stap’.
 6. Controleer uw ingevulde gegevens en klik daarna op ‘Opslaan’.

 

Let op: Als u bij stap 5 kiest voor digitaal inschrijven via TenderNed is het verstandig een aantal verwijzingen in uw aanbesteding op te nemen:

 • Neem in uw aanbestedingsdocumenten een link naar het document 'in zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed' op. Zo kunnen ondernemingen zelfstandig aan de slag.
 • Verwijs ook naar dit document in de nadere inlichtingen (aangezien aanstedingsdocumenten niet geexporteerd worden naar bijv. de TED) en geef aan of digitiaal inschrijven verplicht is of optioneel.
 • U kunt aangeven dat diegene die de aanmelding of inschrijving in TenderNed indient daarmee ook ondertekent, en daartoe bevoegd dient te zijn.
 • Vergeet tenslotte niet uw relevante contactpunten te selecteren voor uw aankondiging.


Tip: Wilt u een IIB-dienst gunnen en is uw procedure al in het verleden gestart?

Laat dan in stap 1 de startdatum leeg. Uw nieuwe aanbesteding is nu toegevoegd en heeft de status ‘In voorbereiding’. U bevindt zich nu op de pagina ‘Dashboard’ van uw nieuwe aanbesteding.

Specifieke kenmerken

 • Kies ‘Aanbestedingen’ en klik daarna op de link ‘Aanbesteding toevoegen’.
 • Vul alle andere specifieke kenmerken van uw opdracht in:
 • Klik op ‘Gegevens van de aanbestedende dienst’. Vul deze gegevens in klik op ‘Opslaan’.
 • Klik op ‘Opdracht’. Het tabblad ‘Basiskenmerken’ hebt u al ingevuld bij het toevoegen van de aanbesteding. Kies het tabblad ‘Uitgebreide kenmerken’ en vul de gegevens in. Let op: u bent, naast een aantal andere velden, vrijwel altijd verplicht de 'Categorie' in te vullen. Het invullen van 'Trefwoorden' is als aanvulling op de CVP-code(s) belangrijk om gevonden te worden. Klik vervolgens op ‘Opslaan’.
 • Is er sprake van een ‘Raamovereenkomst’? Geef dit dan aan onder ‘Opdracht'. Klik daarna op ‘Opslaan’.
 • Is er sprake van een ‘Erkenningsregeling'? Geef dit dan aan onder ‘Opdracht’. Klik daarna op ‘Opslaan’
 • Is er sprake van een ‘Prijsvraag’? Geef dit dan aan onder ‘Opdracht’. Klik daarna op ‘Opslaan’.
 • Gelden er ‘Opties’ (bijvoorbeeld een optie tot verlenging contract of een optie tot extra levering)? Geef dit dan aan onder ‘Opdracht’. Klik daarna op ‘Opslaan’
 • Gelden er ‘Percelen’? Geeft dit dan aan onder ‘Opdracht’. U kunt deze gegevens invullen als u uw aanbesteding wilt verdelen in verschillende deelopdrachten (ofwel percelen). Klik op ‘Perceel toevoegen’ en vul de gegevens van de eerste deelopdracht in. Klik vervolgens op ‘Opslaan’. Wilt u nog een deelopdracht toevoegen? Klik dan opnieuw op ‘Perceel toevoegen’. Vul de gegevens van de volgende deelopdracht in. Klik daarna weer op ‘Opslaan’
 • Klik op ‘Procedure’. Vul uw gegevens in en klik op ‘Opslaan’. Als er sprake is van een spoedprocedure, dan kunt u dat hier aangeven. Ook de motivering voor een procedure zonder voorafgaande bekendmaking kunt u hier eventueel kwijt.
 • Klik op ‘Termijnen’. Als u een startdatum heeft aangegeven in de wizard voor het toevoegen van een nieuwe aanbesteding, dan heeft TenderNed n.a.v. uw procedure automatisch de wettelijke minumumtermijnen voor u uitgerekend. Als dit niet het geval is dat kunt hier alsnog uw planning invoeren. Voor termijnen waarbij geen tijdstip kan worden ingevoerd, geldt standaard 23:59u op de datum die wordt ingevoerd - tot en met dus.  
 • U kunt specifieke termijnen of de hele planning altijd achteraf nog bijstellen. Niet alle data worden ook gepubliceerd; controleer hiervoor het formulier voordat u gaat publiceren of het publicatievoorbeeld op het dashboard. Klik tenslotte op ‘Opslaan’.


Tip: Gebruik trefwoorden voor uw aanbesteding
Niet alle ondernemers kennen (alle) CPV-codes. Voeg daarom trefwoorden aan uw aanbesteding toe om uw bereik te vergroten.

Tip: In het Engels publiceren?
Gaat u in het Engels een aankondiging doen? Geef dit aan bij 'Taal aankondiging' onder 'Procedure' in het dashboard. Let op: kiest u voor de Engelse taalvoering en wilt u de aanbesteding ook op TED (Tenders Electronic Daily) gepubliceerd hebben? Voer dan alle tekst in het Engels in. TED hanteert strenge regels op het gebied van taaluniformiteit en weigert publicaties als dit niet nagevolgd wordt. De uniforme taalvoering geldt ook wanneer u de Nederlandse taal selecteert.

Tip: Motiveringsplicht
U bent volgens de Aanbestedingswet 2012 verplicht bepaalde zaken te motiveren en deze motiveringen bekend te maken. Omdat de Europese formulieren waarmee TenderNed werkt geen aparte sectie hebben voor de bekendmaking, kunt u deze onder 'Procedure' verwerken bij 'Nadere inlichtingen'.

Service navigatie

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken