5.1.6 Vul de gunningscriteria in

Met de gunningscriteria beoordeelt u de gegadigden die meedoen aan een aanbesteding. U beoordeelt bijvoorbeeld door te kijken naar ‘Laagste prijs’ of ‘Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding’.

  • Ga naar het dashboard van de aanbesteding waaraan u gunningscriteria wilt toevoegen. Klik hiervoor op ‘Aanbestedingen’ en daarna op de naam van de aanbesteding.
  • Kies daarna ‘Gunningscriteria’ en stel bij 'Instellingen wijzigen' in of u gebruik maakt van beste prijs-kwaliteitverhouding of laagste prijs. U kunt hier ook aangeven of u gebruik maakt van gewogen scores (uitgedukt in precentages) of absolute scores (uitgedrukt in aantal punten). In het laatste geval mag de schaal anders zijn dan 0 tot 100. Klik vervolgens op de link ‘Hoofdcriterium toevoegen’ als u gekozen heeft voor Beste Prijs Kwaliteit Verhouding om kwaliteits- en/of kosten- of een prijscriterium toe te voegen. Let op! U kunt maar één prijscriterium opnemen en nooit in combinatie met kostencriteria. Het is wel mogelijk om meerdere kostencriteria op te nemen, maar dan weer niet in combinatie een prijscriterium. Dit wordt afgedwongen door de nieuwe Europese aankondigingsformulieren, die sinds 15 oktober 2016 in TenderNed zijn opgenomen (en zijn vastgesteld door TED/SIMAP).
  • Vul vervolgens alle gegevens van het criterium in en klik op ‘Toevoegen’. U kunt ook subgunningscriteria toevoegen.
  • Als het antwoord op een criterium een prijscriterium of kostencriterium betreft, dan zijn deze na de opening van de kluis bij de inschrijvingen opgenomen in een apart en vergrendeld tabblad. Na ontgrendeling van dit tabblad is de informatie alleen zichtbaar voor procesleiders uit het aanbestedingsteam (zie 9.5 Beoordeel de inschrijvingen). Zo kunt u prijs- en kosteninformatie gescheiden houden voor de team- of juryleden die in TenderNed de inschrijvingen eerst kwalitatief beoordelen. Van het ontgrendelen van het tabblad met prijs- en kosteninformatie ontvangen alle betrokken ondernemingen een automatische bericht.
  • Vanaf 15 oktober 2016 is het niet meer toegestaan om voor de gunningcriteria te verwijzen naar de aanbestedingsdocumenten. In de aankondiging moeten de gunningcriteria zijn opgenomen (al dan niet voorzien van een weegfactor of maximaal haalbare absolute score).

Tip: Complexe beoordelingsmethodes
TenderNed voorziet in de twee meeste eenvoudige scoringsmethodieken, namelijk de gewogen score methodiek (een weegfactor per criterium in combinatie met een score van 0-100) en op basis de absolute score methodiek (van ieder criterium wordt de maximaal haalbare absolute score aangegeven). Als u complexere scoringsmethodieken wilt verwerken in TenderNed, maak dan één criterium aan (bv 'Beste prijs kwaliteit verhouding') en neem de uitwerking ervan op in de aanbestedingsdocumenten bij de aankondiging (zie 5.5.4 Voeg uw documenten toe). De uitkomst van de apart toegevoegde methodieken kunt u natuurlijk wel gewoon invoeren in TenderNed en daarmee verwerken in uw gunning. 

Service navigatie

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken