5 Maak een aanbesteding aan

Hebt u uw organisatie toegevoegd aan TenderNed als aanbestedende dienst? Maakt u dan daarna uw aanbesteding aan. U legt in deze stap de specifieke gegevens van uw aanbesteding vast. Deze gegevens kunt u wijzigen en bekijken.

5.1 Voeg een nieuwe aanbesteding toe

U voegt in zes stappen een nieuwe aanbesteding toe. In deze stappen vult u alle  basiskenmerken in van uw opdracht. Hebt u deze gegevens ingevuld? Vult u dan daarna alle andere specifieke gegevens in. En vervolgens ook de eisen, de selectiecriteria en gunningscriteria en optioneel het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Hiermee beoordeelt u een opdracht en bepaalt u uiteindelijk aan welke onderneming u deze gunt. Ondernemingen, die deelnemen aan uw digitale aanbesteding, kunnen een antwoord geven op de eisen en criteria en kunnen ook het UEA invullen en meesturen met hun digitale inschrijving.

Tip: Kopieer uw aanbesteding en gebruik deze als sjabloon
Bovenin het dashboard vindt u de knop 'Deze aanbesteding kopiëren'. U kunt vervolgens aangeven welke gegevens u wilt kopiëren. Op deze manier kunt een bestaande aanbesteding als uitgangspunt nemen voor een nieuwe of zelfs verschillende sjablonen aanmaken. NB Op 15 oktober 2016 zijn de nieuwe Europese aankondigingsformulieren in gebruik genomen met o.a. wijzigingen in de verplichte velden. Dit betekent, dat u uw sjablonen hierop aan moet passen. Wanneer u een aanbesteding kopieert, die vóór 15 oktober 2016 is aangemaakt, moet u ook aanpassingen doen, zodat alle verplichte velden zijn ingevuld. 

5.2 Wijzig uw aanbesteding

U kunt alle specifieke gegevens van uw aanbestedingsopdracht zelf wijzigen. Dit kan voor basiskenmerken alleen bij aanbestedingen die nog niet gepubliceerd zijn (status ‘In voorbereiding’). Bevindt de aanbesteding zich al in de inschrijffase? Dan kunt u bij een openbare procedure wijzigingen kenbaar maken via een rectificatie (zie 6.2 Wijzig uw publicaties) of via een bericht aan de geselecteerden voor de niet-openbare procedure en onderhandse aanbesteding (zie 6.5 Wijzig uw onderhandse aanbesteding).

5.3 Bekijk uw aanbesteding

Bij ‘Aanbestedingen’ ziet u een overzicht van al uw lopende aanbestedingen op het tabblad ‘Actueel’. Op het tabblad ‘Afgerond’ ziet u een overzicht van al uw aanbestedingen die afgerond zijn. U kunt van iedere aanbesteding alle specifieke gegevens bekijken.

5.4 Voeg een andere aanbestedende dienst aan de inkoopcombinatie toe

Wilt u samen met een andere aanbestedende dienst een aanbesteding uitvoeren, dan kunt u die organisatie aan uw organisatie toevoegen. Op uw publicatie komt dan naar voren dat uw organisatie 'namens andere aanbestedende diensten inkoopt'. Alleen aanbestedende diensten waarmee u al een relatie hebt, kunt u toevoegen (zie ook Stap 4: Beheer de gegevens van uw organisatie, 4.5 Relatie aangaan met een andere organisatie).

5.5 Beheer uw aanbestedingsdocumenten

Hebt u de specifieke gegevens van uw aanbesteding vastgelegd? Vult u deze informatie dan aan met aanbestedingsdocumenten zoals een bestek. Zo geeft u duidelijke en volledige informatie over uw aanbesteding aan geïnteresseerden. U kunt bij publicatie van uw aankondiging ervoor kiezen om deze documenten ook te publiceren (zie Let op: documenten publiceren onder 6.1 Kondig uw aanbesteding aan).

Service navigatie

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken