4.6.2 Wijzig de rollen / rechten

  • Klik op ‘Instellingen’ en ga daarna naar ‘Gebruikers’ onder uw organisatienaam. U ziet daar alle actieve gebruikers namens uw organisatie. U kunt zoeken naar bepaalde gebruikers via de pijltjes in de kolomnamen. Door het hokje van de niet-actieve gebruikers aan te vinken, wordt het overzicht aangevuld met de niet-actieve gebruikers.
  • Klik op de gebruiker waarvan u de rol met gebruikersrechten wilt wijzigen. Of klik hiervoor op het symbool ‘Wijzigen’ naast de gebruikersnaam. Ga vervolgens naar ‘Wijzigen’ linksboven in het scherm. Pas de rol met gebruikersrechten aan en klik daarna op ‘Opslaan’.
  • Werkt een medewerker of extern adviseur niet meer voor uw organisatie? Dan kunt u deze persoon op inactief zetten en daarmee de toegang tot uw organisatie in TenderNed ontzeggen. De reden dat u in TenderNed geen personen kunt verwijderen, is dat oud-medewerkers belangrijke handelingen kunnen hebben verricht die zowel zichtbaar als onzichtbaar vastgelegd moeten blijven in TenderNed. 
    Klik op ‘Instellingen’ en ga daarna naar ‘Gebruikers’ onder uw organisatienaam. Klik vervolgens op de gebruiker die u de toegang in TenderNed wilt ontzeggen en klik op 'Wijzigen'. Verander ten slotte de status van 'Actief' naar 'Inactief' en klik op 'Opslaan'.

  • In onderstaande tabel staat aangegeven dat ook teamleden en gastleden de inschrijvingen kunnen bekijken. Dat klopt, maar geldt niet voor de prijsinformatie van de inschrijvingen. De prijsinformatie van inschrijvingen is alleen toegankelijk voor procesleiders van een aanbesteding en voor lokaal beheerders.
  • Vanaf het eerste kwartaal van 2015 wordt het tabblad met de prijsinformatie ook nog apart vergrendeld. Tot de ontgrendeling heeft niemand van het aanbestedingsteam toegang tot de prijsinformatie van de inschrijvingen. Zo kunnen de inschrijvingen eerst kwalitatief beoordeeld worden. Na de ontgrendeling van het tabblad met de prijsinformatie door de procesleider van de aanbesteding worden de betrokken ondernemers hier automatisch over geïnformeerd. De prijsinformatie is dan overigens nog steeds  alleen toegankelijk voor procesleiders van een aanbesteding en voor lokaal beheerders.

 

Wie kan wat in welke rol?

 

Service navigatie

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken