4.1 Voeg uw organisatie toe

  • Kies bovenaan uw scherm of op uw startpagina voor ‘Organisatie toevoegen’.
  • Als u over een registratienummer van de KvK beschikt, dan kun u heel eenvoudig uw gegevens automatisch op laten halen. Vul anders de kenmerken, het adres en de overige (contact)gegevens van uw organisatie in. Klik daarna op ‘Opslaan’.


Tip: Is uw organisatie aanbestedingsplichtig?
Alleen organisaties die volgens de Aanbestedingswet aanbestedingsplichtig zijn, worden op TenderNed toegelaten als aanbestedende dienst. Als een organisatie wordt opgericht (bijvoorbeeld als samenwerking tussen aanbestedingsplichtige diensten) met als doel enkel aanbestedingsplichtige opdrachten uit te voeren, dan wordt deze ook toegelaten als aanbestedende dienst. Als een niet-aanbestingsplichtige organisatie een project uitvoert wat wel aanbestedingsplichtig is, dan dient dit te gebeuren via de aanbestedingsplichtige organisatie die het project (mede-)financiert. Laat u in dat geval door de lokaal beheerder van de aanbestedingsplichtige organisatie toevoegen als gebruiker.

Service navigatie

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken