Disclaimer

 • De website www.TenderNed.nl heeft ten doel Aanbestedende diensten in staat te stellen aanbestedingsprocedures geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg te doen verlopen.
 • De aanbestedende dienst is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van de aanbestedingsregels.
 • De gebruikstoepassingen- en mogelijkheden in TenderNed en de informatie, die daarbij wordt verschaft, zijn met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Desondanks is het mogelijk dat TenderNed fouten bevat of dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verschaft.
 • TenderNed is niet aansprakelijk voor deze fouten of voor de onjuistheid en de onvolledigheid van de verschafte informatie. Ook geeft TenderNed geen enkele garantie of verklaring – noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend – over de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de webpagina’s of van de informatie op de website of van de informatie waartoe via de website toegang wordt geboden.
 • TenderNed is niet verantwoordelijk voor de onjuistheid en onvolledigheid van gegevens afkomstig van gebruikers en derden.
 • TenderNed is met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld. Een storing of het uitvallen van TenderNed is dan ook niet waarschijnlijk. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van de niet-beschikbaarheid, geen toegang kunnen krijgen en/of het niet kunnen gebruiken van de website TenderNed wordt door TenderNed uitdrukkelijk afgewezen. TenderNed biedt geen enkele garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.
 • Het is nodig rekening te houden met het digitale proces. Dit kan verstoord worden door lokale, regionale of landelijke storingen in het internetverkeer. TenderNed is hiervoor niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk.
 • TenderNed heeft geen invloed op noch controleert de machtigingen die binnen de organisatie van de Aanbestedende dienst of een Ondernemer worden verleend aan Gebruikers om de Aanbestedende dienst of Ondernemer te vertegenwoordigen bij het gebruik van TenderNed. Hiervoor is TenderNed dan ook niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk.
 • Alle communicatie tussen de computer van Gebruiker en TenderNed wordt versleuteld. Desondanks kan niet worden gegarandeerd dat derden niet in staat zijn de berichten te onderscheppen en te vertalen. TenderNed is hiervoor niet aansprakelijk.
 • Het vrijwillige en gratis gebruik van TenderNed kan in geen enkel geval leiden tot aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen of mogelijke schade ten gevolge van de (tijdelijke) niet beschikbaarheid, de wijziging of de beëindiging van TenderNed.
   

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken