Contact

Vragen?

Heeft u een vraag over het gebruik van TenderNed? Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. De servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via het gratis nummer 0800-8363376 (vanuit het buitenland +31 70 379 88 99) of servicedesk@TenderNed.nl.

Neemt u bij vragen over een specifieke aanbesteding contact op met de aanbestedende dienst. (zie contactgegevens in de aankondiging) Heeft u inhoudelijke vragen over aanbesteden? Neem dan contact op met het vragenloket van PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden.

Calling from abroad?

Call +31 70 379 88 99 or send an email servicedesk@TenderNed.nl if you need assistance.

Klachten

Heeft u een klacht over de werking van het systeem of over onze dienstverlening? Dan ontvangen wij deze graag schriftelijk. Uw klacht is voor ons een belangrijk signaal, waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Voor een goede afhandeling is het van belang dat u uw klacht indient via klacht@TenderNed.nl. TenderNed streeft snelle klachtenafhandeling na en informeert u over de afhandeltijd.

Postadres

PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden
o.v.v. TenderNed
Postbus 93144
2509 AC Den Haag

Bezoekadres

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Routebeschrijving (Google Maps)

Service navigatie

Inloggen

Paginastijl

Current Style: Standaard

TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken