Wat doe ik als aanbestedende dienst bij een storing?

Als er een storing in TenderNed is vastgesteld, meldt TenderNed dit zo spoedig mogelijk via de homepage van TenderNed en/of via ons Twitter-account. Ziet u geen melding, maar ontvangt u wel berichten van ondernemers die niet kunnen inschrijven of aanmelden of ondervindt u zelf problemen met uploaden die kunnen duiden op een storing? Neem contact op met onze Servicedesk via tel. 0800-8363376 of servicedesk@tenderned.nl.

Houd de kluis van uw aanbesteding gesloten!

  • Zodra er een storing is vastgesteld, informeert de servicedesk van TenderNed aanbestedende diensten van wie de inschrijftermijn binnen een uur sluit per telefoon of e-mail.
  • Ondernemers worden geïnformeerd via meldingen op TenderNed.nl en/of Twitter. Zij krijgen het advies bij de aanbestedende dienst te melden dat zij niet tijdig kunnen inschrijven/aanmelden. Overweeg de sluitingstermijn te verlengen.
  • Als er een storing is vastgesteld, informeert TenderNed de procesleiders van aanbestedende diensten per telefoon of e-mail. Ondernemers worden hierover weer geïnformeerd via meldingen op TenderNed.nl en/of Twitter.
  • Na afloop van de storing biedt TenderNed aanbestedende diensten de mogelijkheid om kluissluitingen die tijdens de storing vielen te verplaatsen, mits u of een van de andere getroffen aanbestedende diensten hierom verzoekt. Alleen in dat geval ontvangt de procesleider van uw aanbesteding een automatisch bericht van TenderNed. Dat geldt ook voor de geïnteresseerde ondernemingen. Let op! Open de kluis van uw aanbesteding niet direct na einde van de storing.  Als u de kluis wel opent, kunt u de sluitingstermijn niet meer verlengen.

Voorkom onnodige stress

Neem in uw aanbestedingsstukken op wat geïnteresseerde ondernemers moeten doen als er een storing is in TenderNed of cruciale voorzieningen als de internetverbinding of eHerkenning. Hoe kan een ondernemer de storing melden? Wat moeten ze doen? Wie kunnen ze bellen? Maak duidelijk wat u als aanbestedende dienst gaat doen, als een storing gemeld wordt. Wordt de inschrijftermijn verlengd? Kan de inschrijving bij langdurige storing op andere wijze worden ingediend?

Naar boven